logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Aby zdobyć uprawnienia budowlane w ramach specjalności architektonicznej bez ograniczeń, uprawniające do tytułu Architekta IARP, należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia (lub jednostopniowe) o kierunku architektonicznym i uzyskać tytuł magistra inżyniera architekta.

Należy również odbyć praktykę zawodową, której czas trwania w przypadku uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń to: rok przy sporządzaniu projektów oraz rok na budowie.

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w projektowaniu albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku praktyki za granicą – osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Należy przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej organizowane przez Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP .

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany na uprawnienia budowlane do:

  1. projektowania w danej specjalności;
  2. kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
  3. projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności

Rodzaje i formy uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, możliwych do uzyskania są wymienione w art. 14 Prawa Budowlanego

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.