logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Rada Architektów Europy (Architects’ Council of Europe - ACE) jest organizacją reprezentującą zawód architekta na poziomie europejskim: dąży do zjednoczenia poglądów, aby osiągać wspólne cele. Coraz większa liczba członków składa się obecnie z 50 organizacji członkowskich, które są organami regulacyjnymi i zawodowymi we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), krajach przystępujących, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. Za ich pośrednictwem ACE reprezentuje interesy ponad sześciuset tysięcy architektów z 34 krajów.

Misją ACE jest wpływanie, poprzez rzecznictwo, na prawodawstwo i polityki UE, które mają wpływ na nasze priorytety strategiczne:

W tym celu ACE stosuje swoje podstawowe zestawy wartości, aby być:

Wizją ACE jest dokonywanie zmian i rozwijanie architektury jako strategii innowacji, prowadzącej do tworzenia także niewymiernych wartości.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem ACE. Formułuje i przyjmuje politykę ACE we wszystkich sprawach wynikających z jej celów. Wybiera Prezesa Organizacji oraz pięciu członków Zarządu. Zgromadzenie Ogólne składa się z delegacji każdej organizacji członkowskiej i zbiera się dwa razy w roku. Zarząd zarządza i administruje zwykłą działalnością ACE oraz wdraża politykę ustanowioną przez Walne Zgromadzenie. W wykonywaniu misji wspiera ją Sekretariat Generalny z siedzibą w Brukseli.

Rada Wykonawcza Rady Architektów Europy składa się z 11 członków, z których sześciu jest wybieranych, a pięciu nominowanych rotacyjnie, zgodnie z rotacją prezydencji UE. Wśród sześciu wybranych członków jest Prezes ACE, który przewodniczy posiedzeniom Zgromadzenia Ogólnego i Zarządu i który działa niezależnie od wszystkich krajowych problemów. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią dwuletnią kadencję.

Zarząd zarządza i administruje codziennymi sprawami ACE oraz realizuje politykę określoną przez Zgromadzenie Ogólne.

Zarząd ACE na lata 2022-2023:
Ruth Schagemann (Niemcy) / Prezes
Fulgencio Avilés Inglés (Hiszpania)/ Wiceprezes
Dubravko Bacic (Chorwacja), Carl Bäckstrand (Szwecja), Christos Christodoulou (Cypr), Borys Czarakcziew (Polska), Daniel Fügenschuh (Austria), Selma Harrington (Irlandia), Paul Jeppesen (Dania), Ruta Leitanaite (Litwa), Diego Zoppi (Włochy).

Od 2009 roku jako reprezentant Izby Architektów w ACE jest obecny Borys Czarakcziew. Angażuje się w prace w zespołach zajmujących się akredytacją i certyfikacją programów nauczania oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym w ENACA (European Network of Architectural Competent Authorities), które jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej. Od 2020 jest również Członkiem Zarządu ACE.

Reprezentacja IARP w ACE to również Dominik Banaszak pracujący w zespołach zajmujących się mieszkalnictwem i cyfryzacją, W zespole ds. Nowego Europejskiego Bauhausu działa Piotr Chuchacz oraz Mikołaj Gierych, Olaf Jasnorzewski i Wacław Szarejko. Krzysztof Frąckowiak – szef zespołu KRIA ds. spraw międzynarodowych reprezentuje IARP na Zgromadzeniu Ogólnym ACE, pracuje w zespołach zajmujących się zamówieniami publicznymi i konkursami oraz nowymi modelami biznesowymi dla architektów.

Reprezentacja IARP jest wspierana przez delegowanych przez SARP: Pawła Kobylańskiego i Macieja Kowalczyka, którzy także są członkami naszej Izby.

Więcej informacji na stronie internetowej Rady Architektów Europy (ACE). Strona ta od czerwca 2023 będzie odnowiona i dostępna także w języku polskim.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.