logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP) została powołana na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42) o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (poprzedni tytuł ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz urbanistów)

Ze Statutu IARP:

„… Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.

Izba działa w sprawach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych przez członków Izby, w zakresie określonym w ustawie.

Izba realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:

 1. dba o rozwój i ochronę zawodu architekta, a także sprawuje pieczę nad wykonywaniem wszystkich elementów zawodu architekta przez swoich członków;
 2. działa na rzecz ochrony tytułu Architekta IARP;
 3. dąży do utrzymania niezależności zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego;
 4. dąży do wprowadzania na wyższych uczelniach programów kształcenia zawodowego przyszłych i obecnych członków Izby, odpowiadających unijnym standardom;
 5. opracowuje standardy wykonywania zawodu architekta;
 6. uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki dla swoich członków oraz dba o ich przestrzeganie;
 7. przeciwdziała zjawisku nieuczciwej konkurencji wśród swoich członków, w szczególności zjawisku dumpingu;
 8. opracowuje regulamin honorariów dla członków Izby.

Izba może prowadzić działalność polegającą w szczególności na:

 1. organizowaniu kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy,
 2. wspieraniu nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieraniu działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury,
 3. wspieraniu wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp.

Działalność Izby Architektów ma między innymi charakter naukowy, naukowo- techniczny, oświatowy i kulturalny…”

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.