Izba Architektów - strona główna
Jubileusz 20-to lecia IARP
20.01.2022, 21:04:22

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

19 stycznia 2002 roku stał się symboliczną datą urodzin Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd Izby, a w kolejnych, zjazdy okręgowe, które wybrały organy naszego samorządu.

Rozpoczynając jubileus...

XXX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Ski Archi Cup 2022
04.01.2022, 13:31:37

Po roku przerwy spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi, do kalendarza imprez dla architektów wraca Ski Archi Cup. Jubileuszowe XXX Mistrzostwa Polski Architektów w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określony
11.01.2022, 14:33:20

Wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozporządzenie wchodzi w życie z&nbs...

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
31.12.2021, 16:21:34

Właśnie opublikowan onowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wozporządzenie wchodiz w życie 1 stycznia 2022 r.

więcej

Informacja
04.01.2022, 13:32:10

W dniach: 31.12.2021 r. oraz 06-07.01.2022 r. biuro KIA jest nieczynne.

Konkurs Szkice Architektoniczne
04.01.2022, 13:32:24

 

Rozpoczęła się tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkice Architektoniczne”, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem me...

BUDMA 2022 - inicjatywy dla architektów
04.01.2022, 13:32:42

Szanowne Koleżanki, Szanowny Koledzy,

podczas zbliżających się targów BUDMA planowane są dwie inicjatywy dla architektów:
 

  • Projekt 1m/ARCH

Jak co roku, podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA (oraz odbywającego się ich ramach Forum Designu&Ar...

Życzenia Świąteczne
23.12.2021, 10:40:04

Zdrowia, spokoju, wytrwałości

nadzei i wiary na lepsze czasy

dla architektury i architektów

w 2022 roku, 

życzy 

Krajowa Rada Izby Architektów RP

Uwagi do projektu nowelizacji Warunków Technicznych
23.12.2021, 09:25:44

Poniżej udostępniamy pismo przewodnie oraz zestawienie tabelaryczne uwag przesłanych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Izbę Architektów RP w ramach konsultacji projektu nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Komisja prawa inwestycyjnego rozpatrzyła łąc...

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza - Stypendium Praktyka i Konkurs Teoria
04.01.2022, 13:33:12

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza do kolejnej edycji Konkursu Teoria i Stypendium Praktyka w nowej, świeżej odsłonie. Tym razem kieruje wyobraźnię uczestników Stypendium Praktyka na tereny przemysłowe, a konkretnie na obszary dawnej Stoczni Gdańskiej w granicach dzielnicy Młode Miasto. Tam, na ingerencję twórczą czeka obszar tz...

Rekomendacje zapisów konkursów architektonicznych
15.12.2021, 09:36:09

W dniu 30 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli KRIA z przedstawicielami ZG SARP w siedzibie Zarządu Głównego SARP w Warszawie w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie dokumentu rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących organizacji konkursów architektonicznych na podstawie ustawy pr...

Zawiadomienie o zwołaniu XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
29.11.2021, 16:33:28

Do wszystkich Delegatów

XIII Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowad...

Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych Izby Architektów RP
29.11.2021, 15:39:48

Konwent Przewodniczących został powołany uchwałą Krajowego Zjazdu Izby Architektów w 2012 roku, celem koordynacji działań rad okręgowych oraz pełnej wymiany informacji o prowadzonych pracach i podejmowanych decyzjach. Wprawdzie nie ma mocy uchwałodawczej, ale z czasem stał się agendą ważnych dla środowiska spraw, rozwiązań i wypracowanych w dyskusjach poglądów. Odbywa się z częstotliwością raz na kwartał, każdorazowo w innej izbie. Organizatorem grudniowego Konwentu jest Krajowa Izba Architektów RP.

Partner Wydarzenia

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego
19.11.2021, 16:09:48

Krajowa Rada przekazuje do wiadomości członków IARP pismo Głównego Inspektora Sanitarnego (znak EP.NE.72.69.2021.2) z dnia 16 listopada br. W piśmie tym Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę na bardzo wysokie ryzyko sanitarne związane z czwartą falą epidemii COVID-19 w Polsce oraz jego wypływem na formy organizacji spotkań, konferencji i innyc...

IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
06.11.2021, 16:13:33

W dniach 4-5 listopada odbył się IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.

W trakcie głosowań delegaci zadecydowali o:

  • zaaprobowaniu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu organizacji i...