Izba Architektów - strona główna
Program spotkań Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
08.06.2021, 19:50:24
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.06.2021 r. (środa) i 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 ? 20:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Polska Sieć Organizacji Architektonicznych została uznana jako oficjalny partner KE w NEB
02.06.2021, 11:57:58

Z wielką przyjemnością informuję, że jako Polska Sieć Organizacji Architektonicznych zostaliśmy uznani jako oficjalny partner KE w NEB.

To uwieńczenie naszych starań i daje nam pierwszeństwo w dostępie do informacji.

Architekci w Kierunku NEB - Panel rządowy
02.06.2021, 11:57:49

Występując jako reprezentatywne organizacje zrzeszające architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, inżynierów, projektantów, artystów, pedagogów i badaczy środowiska zabudowanego, przyjęliśmy inicjatywę Nowego Europejskiego Bauhausu, wysuniętą przez Przewodniczącą Komisji Eur...

Struktura uprawnień do projektowania architektury w ograniczonym zakresie nadanych od 1928 r.
04.06.2021, 17:01:53

W załączeniu udostępniamy opracowanie sporządzone przez Krajową Radę Izby Architektów RP dotyczące zakresu uprawnień do projektowania w specjalnosci architektonicznej w ograniczonym zakresie jakie obowiązywały w Polsce po 1928 r.

Struktura uprawnien? do projektowania architektury w ograniczonym zakresie nadanych od 1928r

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19.05.2021, 08:42:18

Do wszystkich Delegatów
XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19-21 czerwca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za...

Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu
18.05.2021, 06:31:57

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.


Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki

ForMA - III Forum Młodych Architektów IARP
12.05.2021, 11:36:02
Apel w sprawie Elektrociepłowni Szombierki
05.05.2021, 19:27:52

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi sygnałami oraz niepokojącymi apelami, dotyczącymi dramatycznie pogarszającego się stanu zachowania kompleksu budynków Elektrociepłowni Szombierki, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 5 maja 2021 roku zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu...
21.04.2021, 23:34:37

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz innych konkursów

List otwarty do Prezesa SARP
21.04.2021, 23:01:45

Szanowny Panie Prezesie
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, powołana ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, jest jedyną organizacją w Polsce realizującą konstytucyjne prawo do zrzeszenia się osób wykonujących zawód architekta, za...

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.
19.04.2021, 14:50:52

Krajowa Rada Izby Architektów RP publikuje stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w całości podzie...

Gala Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
20.04.2021, 10:17:25
Serdecznie zapraszamy na transmisję Gali Stypendium Twórczego SARP Oddział Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego - wtorek, 20 kwietnia o godz.18.00.
Opinia Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie IARP dot. Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu
01.04.2021, 16:40:12

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Przewodniczący,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP, przekazujemy w załączeniu opinię Komisji ds. warunków wykonywania zawodu działającej przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, wydaną po analizie regulaminu „Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji a...

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP
09.04.2021, 10:03:33

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarn...

Informacja
04.04.2021, 07:36:44
W dniu 2 kwietnia 2021 r. biuro KIA RP będzie nieczynne.