Izba Architektów - strona główna
Światowy Dzień Architektury
02.07.2021, 10:36:19

 .
1 lipca 2021 obchodzimy Świat...

XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.
22.06.2021, 19:09:08

W dniach 19-21 czerwca 2021 r. odbywał się XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. 

 

Decyzją Zjazdu Krajowego:

  1. Przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności ...
Propozycja zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP.
17.06.2021, 21:04:44

Na najbliższym Krajowym Zjeździe IARP delegaci będą decydować o losach, proponowanych przez Krajową Radę IARP, zmian wewnętrznych regulaminów i statutu IARP. Zmiany podyktowane są potrzebą modernizacji Izby, otwarciem jej na cyfryzację i umożliwienie korzystania z współczesnych możliwości techniczno-informatycznych.

Izba Architektów ni...

Prezentacja z działalności KRIA za 2020 rok
18.06.2021, 11:57:44

Czerwiec to tradycyjny czas sprawozdań i podsumowań działalności w Krajowej Izbie Architektów RP.  Nie mamy się czego wstydzić, bo staraliśmy aktywnie działać i być blisko architektów, mimo pandemii. Uważamy też, że każdy członek izby ma prawo wiedzieć na jakie cele przeznaczane jest 30 % jego składki członkowskiej (70 % jest do dyspozycji Okręgowych Izb), dlatego przedstawiamy skróconą wersję sprawozdania z działalności Krajowej Rady IARP w roku 2020.

Umowa handlowa UE-Kanada CETA
16.06.2021, 09:09:57

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że we wrześniu br., z okazji 4. rocznicy funkcjonowania Umowy handlowej UE-Kanada CETA, Komisja Europejska organizuje wydarzenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw SME. Celem wydarzenia ma być poznanie sposobów możliwego wsparcia SME w lepszym wykorzystaniu korz...

Program spotkań Krajowej Rady Izby Architektów RP z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP
08.06.2021, 19:50:24
W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zapraszamy Koleżanki i Kolegów Delegatów na dwa spotkania Krajowej Rady z Delegatami na XV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, które odbędą się w dniach 9.06.2021 r. (środa) i 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 ? 20:00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Polska Sieć Organizacji Architektonicznych została uznana jako oficjalny partner KE w NEB
02.06.2021, 11:57:58

Z wielką przyjemnością informuję, że jako Polska Sieć Organizacji Architektonicznych zostaliśmy uznani jako oficjalny partner KE w NEB.

To uwieńczenie naszych starań i daje nam pierwszeństwo w dostępie do informacji.

Architekci w Kierunku NEB - Panel rządowy
02.06.2021, 11:57:49

Występując jako reprezentatywne organizacje zrzeszające architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, inżynierów, projektantów, artystów, pedagogów i badaczy środowiska zabudowanego, przyjęliśmy inicjatywę Nowego Europejskiego Bauhausu, wysuniętą przez Przewodniczącą Komisji Eur...

Struktura uprawnień do projektowania architektury w ograniczonym zakresie nadanych od 1928 r.
04.06.2021, 17:01:53

W załączeniu udostępniamy opracowanie sporządzone przez Krajową Radę Izby Architektów RP dotyczące zakresu uprawnień do projektowania w specjalnosci architektonicznej w ograniczonym zakresie jakie obowiązywały w Polsce po 1928 r.

Struktura uprawnien? do projektowania architektury w ograniczonym zakresie nadanych od 1928r

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19.05.2021, 08:42:18

Do wszystkich Delegatów
XV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP
19-21 czerwca 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za...

Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu
18.05.2021, 06:31:57

Miło nam poinformować, że w dniu 17 maja 2021 roku została powołana Sieć Organizacji Architektonicznych na rzecz Nowego Europejskiego Bauhausu.


Założycielami sieci są:
1. Izba Architektów RP
2. Stowarzyszenie Architektów Polskich
3. Towarzystwo Urbanistów Polskich
4. Federacja Polskiej Urbanistyki

ForMA - III Forum Młodych Architektów IARP
12.05.2021, 11:36:02
Apel w sprawie Elektrociepłowni Szombierki
05.05.2021, 19:27:52

Szanowni Państwo,

W związku z docierającymi sygnałami oraz niepokojącymi apelami, dotyczącymi dramatycznie pogarszającego się stanu zachowania kompleksu budynków Elektrociepłowni Szombierki, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 5 maja 2021 roku zwróciła się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport...

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu...
21.04.2021, 23:34:37

Oświadczenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

w związku ze stanowiskiem SARP w sprawie uwag Izby Architektów RP do regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz innych konkursów

List otwarty do Prezesa SARP
21.04.2021, 23:01:45

Szanowny Panie Prezesie
 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, powołana ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, jest jedyną organizacją w Polsce realizującą konstytucyjne prawo do zrzeszenia się osób wykonujących zawód architekta, za...