logo
Strefa architekta - logowanie
EN
INFORMACJE SAMORZąDOWE
06.11.2023

Wyjaśniamy – praktyka studencka a praktyka zawodowa w toku przygotowania zawodowego

Różnica pomiędzy studencką praktyką zawodową a praktyką zawodową odbywaną w toku przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Pierwszy rodzaj praktyki to studencka praktyka zawodowa odbywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. Zgodnie z tymi przepisami w programie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu architekta uwzględnia się standard kształcenie określany w drodze rozporządzenia. Na podstawie wskazanego przepisu upoważniającego wydane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1359). Zgodnie z rozporządzeniem, program studiów obejmuje m.in. praktykę zawodową służą doskonaleniu umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć. Obejmuje ona praktyki warsztatowe, w tym plener rysunkowy, praktykę inwentaryzacyjno-architektoniczną i praktykę urbanistyczną (5 tygodni) oraz praktykę zawodową – architektoniczną (1 semestr). A zatem praktyka ta jest elementem procesu kształcenia na studiach wyższych i zarazem warunkiem ukończenia studiów.

Drugi rodzaj praktyki to praktyka zawodowa odbywana w toku przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Odbywa się ona na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Należy wskazać, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Praktyka ta weryfikowane jest w toku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Izbę Architektów RP. Co bardzo istotne, praktykę zawodową uznaje się, jeżeli jej zakres odpowiada zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).

Podsumowując opisane wyżej dwa rodzaje praktyki zawodowej służą odmiennym celom i odbywane są w oparciu o różne podstawy prawne. A zatem nie można utożsamiać praktyki zawodowej-architektonicznej odbywanej w toku studiów za praktykę zawodową odbywaną na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Organy właściwe do prowadzenia postepowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych są zobowiązane weryfikować charakter odbytej praktyki.

/Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej/

Informacja zostałą umieszczona na stałe na stronie IARP w kolumnie "Zawód" patrz pod linkiem:

Izba Architektów RP - Praktyka studencka a zawodowa (izbaarchitektow.pl)

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.