logo
Strefa architekta - logowanie
EN

W związku z licznymi monitami skierowanymi do Izby Architektów o podjęcie takich działań związanych z cennikiem na prace projektowe, wyjaśniamy, że zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, IARP jako samorząd zawodowy nie może wprowadzić wiążącego cennika prac projektowych.

Co więcej IARP nie może również nawoływać do tworzenia takowego czy jego wskazywania, ponieważ mogłaby się narazić na działanie niezgodnie z obowiązującym prawem. Nawoływanie do stosowania ujednoliconych cenników przez wszystkich architektów mogłoby zostać potraktowane jako działanie naruszające konkurencję i w konsekwencji naruszające prawa konsumentów. Dlatego jedynie zawiadamiamy o istnieniu takich opracowań, jednocześnie informując, ze IARP nie obliguje do ich stosowania.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby każdy Architekt IARP, jak każdy przedsiębiorca, analizując swoje koszty prowadzenia działalności, mógł stworzyć własną tabelę cen prac projektowych swojej pracowni. Może to być pomocne przy prowadzeniu własnej działalności z punktu widzenia bezpieczeństwa biznesowego, w tym prawidłowego oszacowania kosztów zlecenia. Tym bardziej, ze tak też działa Polskie Państwo, bo trudno planować biznes jedno, kilkuosobowej czy kilkudziesięcioosobowej pracowni jak tez funkcjonowania całego kraju bez możliwości zaplanowania kosztu wytworzenia dóbr, do których należy również cena projektu.

Dlatego w roku 2004, Ministerstwo Infrastruktury ( obecne kompetencje Ministerstwa Rozwoju i Technologii) określiło w Rozporządzeniu z dnia 18 maja 2004, w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym określił zalecane metody i podstawy obliczania planowanych kosztów. Przepis tren stanowi podstawę szacowania przez zamawiających wartości zamówienia na budowalne i projektowe. W załączniku do przytoczonego Rozporządzenia podano wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w stosunku do kosztów inwestycji budowlanych, liniowych i obiektów inżynierskich. Obecnie w/wym. akt prawny został zastąpiony przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Oczywiście informacje zawarte w w/wym. rozporządzeniu nie są cennikiem i za taki nie mogą być uznawane oraz nie mogą być wykorzystywane jako cennik przez Architektów IARP do czego absolutnie nie nawołujemy.

Warto tez poinformować, ze istnieją inne zasady wycen ułatwiających określenie wartości prac projektowych w taki sposób, aby można było zaplanować budżet pracowni.
Do najpopularniejszych nalezą Zasady Wycen Prac Projektowych SARP, które w prosty sposób pozwalają ustalić koszt projektu w zależności od powierzchni lub kubatury obiektu
Wersję z 2014 roku można pobrać ze strony SARP.

Innym sposobem określenia kosztu wykonania opracowań projektowych są publikowane przez Izbę Projektowania Budowlanego opracowanie p.t. Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (ŚZWPP), które można kupić w wersji z 2016 roku, ale co roku IPB publikuje bezpłatnie na stronie IPB aktualizację współczynnika „S” umożliwiającego podniesienie cen o współczynnik inflacji.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, również wskazane wyżej opracowania SARP jak również IPB stanowią podstawę do oszacowania kosztów prac projektowych, ale nie są obowiązującymi cennikami. Informację powyższą publikujemy nie tylko kierujc ją do architektów, ale też do klientów aby wszyscy mogli skorzystać z ich treści przy planowaniu budżetu przyszłych inwestycji w zakresie planowania cen projektów.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.