Strefa architekta - logowanie
EN
INFORMACJE SAMORZąDOWE
16.11.2022

Zawiadomienie o zwołaniu XIV Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Do wszystkich Delegatów na XIV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP w dniu 16-17 grudnia 2022 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Delegaci,

Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP (dalej - Regulamin), w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP zawiadamiamy Koleżanki i Kolegów – Delegatów - o zwołaniu: XIV Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP, który odbędzie się w dniu 16-17 grudnia 2022 r. w Warszawie.

Krajowa Rada IARP zdecydowała o organizacji i przeprowadzeniu Zjazdów w siedzibie Krajowej Izby Architektów, przy ul. Stawki 2A w Warszawie. Noclegi dla Delegatów zapewniono w hotelu Ibis Stare Miasto (ul. Muranowska 2). Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem potwierdzania rezerwacji miejsc w hotelu zostaną przesłane przez Biuro Zjazdu bezpośrednio do okręgowych izb architektów z prośbą o dokonanie ostatecznych ustaleń z delegatami na Zjazd Krajowy z danego okręgu.

Komplet materiałów zjazdowych zostanie przekazany delegatom w terminie zgodnym z Regulaminem.

Na podstawie § 4 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu przypominam, że uczestnictwo Delegatów w Zjeździe jest zarówno przywilejem jak i obowiązkiem wynikającym z § 5 ust. 1 Regulaminu.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 2a Regulaminu, po zmianach jw., nie później niż na 21 dni przed zjazdem delegat może zgłosić wniosek o przesłanie materiałów, o których mowa w ust. 1 w formie drukowanej. Wniosek należy skierować do biura KRIA w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

W przypadku niezłożenia ww. wniosku lub złożenia go po terminie, pisma oraz materiały dla delegatów dotyczące zjazdu zgodnie z obowiązującym § 4 ust. 2 oraz 4 będą przesłane do delegata na zjazd krajowy na adres e-mail podany okręgowej Izbie.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Nowak, Architekt IARP
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Partner wydarzenia:

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.