logo
Strefa architekta - logowanie
EN
INFORMACJE SAMORZąDOWE
02.04.2024

Nowy program ubezpieczeń dla architektów IARP w PZU

Izba Architektów RP wraz z PZU podpisały nową Umowę w sprawie programu ubezpieczeniowego dla członków Izby Architektów RP.

W procesie wymiany doświadczeń Izby i największego polskiego ubezpieczyciela, powstał zespół roboczy, który przeprowadził proces weryfikacji zakresu ubezpieczeń wymaganych dla architektów. Efektem tych prac jest nowa oferta, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków IARP.

Nowa oferta na nowy rok ubezpieczeniowy

Obecnie trwają intensywne prace nad wdrożeniem oferty, tak aby architekci mogli skorzystać z nowej oferty przed wygaśnięciem aktualnie obowiązujących polis. Jednak liczba zmian powoduje, że system zostanie oddany w późniejszym terminie, niż miało to miejsce w poprzednich latach. W związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Aktualnie udostępnienie wniosku zostało zaplanowane na dzień 5 kwietnia.

Wszyscy architekci zostaną poinformowani drogą e-mailową i SMS, niezwłocznie po uruchomieniu nowego systemu.

OC Obowiązkowe - szersza ochrona w niższej cenie!

Umowa przewiduje, zmniejszenie rocznej składki ubezpieczenia obowiązkowego OC ze 148 zł do 99 zł, a dla emerytów i rencistów ze 110 zł do 66 zł. Co istotne, teraz architekci zapłacą mniej za wyższy poziom ochrony, bowiem podstawowa suma OC została zwiększona z 50 tys. do 100 tys. euro. Dodatkowo rozszerzona została lista czynności zawodowych architekta, które objęto ochroną. Obecnie są to czynności polegające na:

Architekci szukający ochrony na wyższe sumy, będą teraz mogli podwyższyć poziom ochrony od 150 tys. euro, nawet do 1 mln 250 tys. euro.

Większa elastyczność

Warto również odnotować, że w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, IARP nie będzie już podmiotem ubezpieczającym. Nowa umowa przewiduje koniec polisy grupowej, a ubezpieczającym będzie indywidualnie każdy architekt osobno.

Kolejna zmiana dotyczy okresu ubezpieczenia obowiązkowego. Umowa znosi sztywny termin zakończenia ochrony, który dotychczas był zdefiniowany na 14 kwietnia każdego roku. Teraz okres ten będzie wynosił 365 dni od daty wskazanej na wniosku o ubezpieczenie. Oczywiście większość architektów, aby zachować ciągłość ochrony powinna pamiętać o kwietniowej dacie, ale nowi członkowie Izby będą już mieli indywidualne terminy zakończenia polis.

Wyższe sumy w dodatkowych ubezpieczeniach

Na tym nie koniec, ponieważ zwiększeniu uległy także sumy ubezpieczeń dodatkowych, zawartych w składce za obowiązkowe OC. I tak odpowiednio:

W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym została podwojona suma gwarancyjna do 30.000 zł.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, także otrzymało dwukrotnie wyższą sumę i obecnie wynosi ona 50 tys. zł, z tytułu śmierci, jak i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W ubezpieczeniu ochrony prawnej podniesiono z kolei sumę do 8 tys. zł, ale za dodatkową składką indywidualnie można zwiększyć jej poziom nawet do 50 tys. zł.

Nowy produkt dla JDG

Jednym z najważniejszych postanowień umowy jest wprowadzenie nowego produktu, który ze względu na zapewnienie ochrony architektom od błędów podwykonawców i branżystów, można uznać za przełomowy dla prowadzenia działalności projektowej.

Produkt został stworzony z myślą o projektantach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których obroty roczne nie przekraczają 500 tys. lub 750 tys. zł. Wysokość składki będzie zależała właśnie od przychodu pracowni. Ochronę tworzą dwa ubezpieczenia: OC zawodowe na sumę 100 tys. euro, lub wyższą oraz OC pracowni projektowej na sumę 500 tys. zł.

Wprowadzenie nowego produktu kończy jednocześnie promocję na OC pracowni projektowej, która była oferowana w ostatnich latach.

Pracownie projektowe zapłacą mniej

Znacząco, bo nawet o jedną trzecią, obniżone zostały także składki za ubezpieczenia OC pracowni i biur projektowych dla członków IARP kierujących spółkami cywilnymi i spółkami prawa handlowego. Architekci prowadzący działalność na większą skalę będą mogli skorzystać z wyższych sum ubezpieczenia, nawet do 15 mln zł od ręki. A w przypadku konieczności przedstawienia inwestorom polisy pod kontrakt - do wymaganej sumy gwarancyjnej.

Funkcje dodatkowe

W ramach umowy z PZU, członkowie IARP jednocześnie wykonujący czynności inżyniera budownictwa, będą mogli także wykupić obowiązkowe OC inżyniera w promocyjnej cenie 10 zł za rok ochrony.
Osobny produkt, zapewniający ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej, przewidziano także dla architektów sporządzających certyfikaty energetyczne obiektów budowlanych. I w tym wypadku także roczna składka za obowiązkową polisą wynosi 10 zł.

Nowy system składania wniosków

Poza aktualizacją ochrony, postawiono także nacisk na proces zawarcia ubezpieczeń, który pozwoli architektom łatwej zweryfikować jakie ubezpieczenie powinni posiadać. Wymaga to wdrożenia oferty do nowego systemu zawierania ubezpieczeń.

Projektując nowy system przyjęto nową filozofię projektowania ścieżki wnioskowej. Intencją jest poprowadzenie użytkownika “za rękę”, poprzez analizę sytuacji każdego architekta i dobranie właściwego zakresu.

Wszystko po to, by uniknąć błędów przy wyborze ubezpieczenia i możliwie ściśle dopasować ochronę.

Podobnie jak w latach ubiegłych podmiotem odpowiedzialnym za obsługę umowy będzie firma iExpert.pl SA.

Obecnie trwają intensywne prace nad wdrożeniem oferty, tak aby architekci mogli skorzystać z nowej oferty przed wygaśnięciem aktualnie obowiązujących polis. Jednak liczba zmian powoduje, że system zostanie oddany w późniejszym terminie, niż miało to miejsce w poprzednich latach. W związku z tym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Aktualnie udostępnienie wniosku zostało zaplanowane na dzień 5 kwietnia.

Wszyscy architekci zostaną poinformowani drogą e-mailową i SMS, niezwłocznie po uruchomieniu nowego systemu.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.