logo
Strefa architekta - logowanie
EN
ZAWóD:ARCHITEKT
15.06.2023

KRIA w ACE, nasza międzynarodowa działalność

Przedstawiciele Izby Architektów RP regularnie biorą udział w organizowanych przez ACE (Architects' Council of Europe) międzynarodowych konferencjach i zebraniach. Prezentujemy kronikę spotkań, które odbyły się od stycznia do kwietnia 2023 r.

Practice of the profession – grupa zadaniowa IBM: nowe międzynarodowe modele pracy architekta

spotkanie zdalne, 11 stycznia 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak, Paweł Kobylański

Dyskusja dotyczyła publikacji badań dotyczących poszerzenia działań kompetencyjnych architektów w procesie programowania, projektowania, budowania i eksploatacji obiektu na podstawie modelu biznesowego, często nieznanego małym biurom projektowym (ponad 90% biur architektonicznych w Europie składa się z 1–3 osób).

Zebranie Komitetu Finansowego ACE

spotkanie zdalne, 9 marca 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak

Z udziałem: Borysa Czarakcziewa – skarbnika ACE

Borys Czarakcziew, przewodniczący Komitetu Finansowego, przedstawił bilans za 2022 r. oraz wyniki jego audytu dokonanego przez niezależne biuro (nie odnotowano żadnych uwag). Na spotkaniu omawiano sytuację finansową Rady i zaprezentowany szkic budżetu na 2024 r. Z uwagi na inflację i rosnące koszty prognozowany jest wzrost składki.

Spotkanie koordynacyjne ACE

spotkanie zdalne, 10 marca 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak

Obrady dotyczyły:

ENACA

spotkanie hybrydowe, 24 marca 2023 r.

Reprezentacja IARP: Borys Czarakcziew

Podczas spotkania wyjaśniano proces notyfikacji dyplomów na szczeblu Komisji Europejskiej – system automatyczny działa tylko w przypadku osób, które uzyskały dyplom i uprawnienia do zawodu architekta w tym samym kraju. Można jednak z dyplomem uczelni jednego kraju ubiegać się o uznanie kwalifikacji w zawodzie w innych państwach członkowskich UE.

Spotkanie grupy roboczej ds. zamówień publicznych ACE

spotkanie zdalne, 29 marca 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak, Maciej Kowalczyk

Przeprowadzona dyskusja dotyczyła:

Warsztat – Nowy Europejski Bauhaus

spotkanie zdalne, 30 marca 2023 r.

Reprezentacja IARP: Piotr Chuchacz, Mikołaj Gierych, Olaf Jasnorzewski, Krzysztof Frąckowiak

Z udziałem: Wacława Szarejki – prowadzącego NEBINAR

Wacław Szarejko przeprowadził prezentację na temat pierwszego zdalnego spotkania z cyklu NEBINAR, organizowanego przez DSOIA i Politechnikę Wrocławską.

Pozostali uczestnicy spotkania przekazywali spostrzeżenia dotyczące świadomości obszaru NEB w ich krajach. Okazało się, że ­– wbrew oczekiwaniom – jest ona niska. Przyczyny takiego stanu rzeczy to z jednej strony specyficznie hermetyczny język przekazu idei, z drugiej – niskie kompetencje krajowych punktów kontaktowych. Potwierdzono, że język komunikacji NEB wymaga jeszcze dopracowania.

Konferencja EAAE (Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Architektonicznej): Nowy Europejski Bauhaus – podnoszenie kwalifikacji w edukacji i praktyce

spotkanie w Brukseli, 20 kwietnia 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak

Z udziałem: Borysa Czarakcziewa – skarbnika ACE, Wacława Szarejki – prowadzącego NEBINAR, przedstawicieli władz wydziałów architektury politechnik w Warszawie, Krakowie i Poznaniu

Podczas konferencji:

General Assembly ACE – EAAE

spotkanie w Brukseli, 21 kwietnia 2023 r.

Reprezentacja IARP: Krzysztof Frąckowiak

Z udziałem: Borysa Czarakcziewa – skarbnika ACE

Spotkanie dotyczyło:

Fit for 55 – kluczowe akty prawne realizujące cele klimatyczne do 2030 r.

25 kwietnia 2023 r.

Rada Europejska przyjęła pięć aktów prawnych, które w ramach transformacji klimatycznej umożliwią UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w głównych sektorach gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego wsparcia dla obywateli i mikroprzedsiębiorstw będących w najsłabszej sytuacji, a także sektorów narażonych na ucieczkę emisji.

Przepisy są częścią pakietu Fit for 55, który określa politykę UE zgodnie z jej zobowiązaniem do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z poziomem z 1990 r.), a także do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. Głosowanie w ramach Rady jest ostatnim etapem procedury decyzyjnej.


Opracowanie na podstawie sprawozdania Borysa Czarakcziewa i Krzysztofa Frąckowiaka

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.