logo
Strefa architekta - logowanie
EN
SZKOLENIA
31.05.2024

JUŻ WKRÓTCE SZKOLENIE DOT. ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Organizujemy wspólnie z MaOIA, ważne dla naszego środowiska szkolenie . Reforma weszła w życie w zeszłym roku , jednak obserwacje wskazują , ze duża część architektów nie potrafi prawidłowo poruszać się w wprowadzonych przez Ustawę zmianach.

O reformie można przeczytac na naszej stronie (1) Facebook

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej 19 czerwca w godzinach od 10:00 do 16:30 (z godzinną przerwą).

Program szkolenia :

CYKL SZKOLEŃ

„WIELKA REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

W KONTEKŚCIE PRACY ARCHITEKTA”

Cykl szkoleń dedykowanych dla architektów członków IARP dotyczących reformy systemu planowania przestrzennego, która weszła w życie w 2023 r. na mocy USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej dnia 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1688.

SZKOLENIE 1

jednodniowe dedykowane dla wszystkich członków IARP

„WIELKA REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO A ZAWÓD ARCHITEKTA”

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie architektów ze zmianami legislacyjnymi oraz ich wpływem na ich pracę. Omówione będą też możliwości ewentualnego rozszerzenia działalności o pracę przy wykonywaniu nowych instrumentów planistycznych,

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp dotyczący istoty i celów reformy,
 2. Nowe definicje ustawowe – wpływ na realizację inwestycji,
 3. Partycypacja społeczna – nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu,
 4. Plan ogólny – omówienie jego zakresu, procedury uchwalania, zasad tworzenia obszarów uzupełnienia zabudowy i jego konsekwencji dla procesów inwestycyjnych,
 5. Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. Tryb uproszczony sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 8. Zintegrowany plan inwestycyjny – procedura, korzyści i zagrożenia,
 9. Rejestr urbanistyczny,
 10. Przepisy przejściowe – etapy wdrażania reformy planistycznej,
 11. Wpływ nowelizacji na proces inwestycyjny - scenariusze działania.

Poszczególne zagadnienia będą komentowane w kontekście pracy architekta oraz ich oceny przez IARP.

CZAS i TERMINY:

Termin 19 czerwca 2024. Szkolenie stacjonarne całodzienne (około 3x2 godziny + przerwy)

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

Siedziba IARP

KOSZT I ILOŚĆ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

Szkolenie finansowane ze środków IARP.

Szkolenie hybrydowe. W szkoleniu będzie uczestniczyć maksymalnie do 40 osób stacjonarnie oraz do 60 osób online.

PROWADZĄCY:

Grzegorz Chojnacki – architekt i urbanista:

SZKOLENIE 2

dwudniowe dedykowane dla członków IARP zajmujących się planowaniem przestrzennym lub zainteresowanych rozszerzeniem działalności

o pracę przy wykonywaniu dokumentów planistycznych wg. nowych przepisów:

„PODSTAWY PROGRAMU QGIS I DANE PRZESTRZENNE W PRACY ARCHITEKTA

PRZY DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH

WG. ZREFORMOWANYCH PRZEPISÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”

CEL I PROGRAM SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjami programu QGIS, których wykorzystanie umożliwi odczyt i tworzenie danych przestrzennych zgodnych z założeniami reformy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uczestnicy poznają podstawowe zasady działania programu w tym możliwości wyświetlania konkretnych warstw i atrybutów np. obszarów zabudowy mieszkaniowej na podkładach np. WMS. Uczestnicy poznają również działanie wtyczki APP oraz wtyczki do wyznaczania obszarów zwartej zabudowy. Uczestnik szkolenia będzie potrafił wytworzyć odpowiednie dane przestrzenne oraz nauczy się je otwierać, przeglądać i analizować wedle swoich potrzeb.

 1. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące reformy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście GIS (1h)
  1. Wprowadzenie do zagadnień prawnych związanych z cyfryzacją danych do aktów planowania przestrzennego.
  2. Wprowadzenie do zagadnień prawnych związanych z tworzeniem danych przestrzennych do Planu Ogólnego Gminy
 2. Podstawy systemów informacji przestrzennej, bazy danych przestrzennych, dane wektorowe, dane rastrowe, WMS/WMTS /WFS (0,5h)
 3. Wprowadzenie do QGIS (4-5h)
  1. Omówienie interfejsu użytkownika
  2. Wczytywanie warstw wektorowych (.shp)
  3. Nadawanie układów współrzędnych (92 i 2000), kody EPSG
  4. Podstawy wizualizacji danych wektorowych (.shp)
  5. Selekcja danych – np. wybór danych dotyczących rodzajów zagospodarowania terenu
  6. Tworzenie nowej warstwy wektorowej (.shp)
  7. Eksport danych do nowej warstwy wektorowej (.shp) i do Excela
  8. Wczytywanie WMS/WMTS/WFS na przykładzie Geoportalu i portali branżowych
 4. Praca z danymi rastrowymi (2-3h)
  1. Wczytywanie warstwy rastrowej (.tiff)
  2. Kalibracja rastra
  3. Przycinanie rastra – do maski np. przycinanie załącznika będącego rysunkiem planu do granicy tego planu
  4. Kompresja rastra
 5. Tworzenie danych przestrzennych (APP) (3h)
  1. Identyfikator infrastruktury przestrzennej
  2. Wykorzystanie wtyczki APP w QGIS
  3. Walidacja danych za pomocą wtyczki APP oraz walidatora online
 6. Wprowadzenie do tworzenia danych przestrzennych do Planu Ogólnego (3-4h)
  1. Omówienie struktury danych przestrzennych
  2. Wyznaczanie obszaru uzupełnienia zabudowy *

* po wyjściu wtyczki – tworzenie obszaru uzupełnienia zabudowy z użyciem wtyczki.

DLA KOGO:

Szkolenie przygotowane jest dla architektów niezależnie od miejsca wykonywania ich zawodu. Dla tych, którzy pracują indywidualnie lub w większych pracowniach ale również dla tych, którzy są pracownikami administracji samorządowej i rządowej związanych gospodarką przestrzenną (np. instytucji opiniujących i uzgadniających projekty aktów planowania przestrzennego), zajmujących się edukacją i wszystkich związanych z szeroko pojętym planowaniem przestrzennym.

CZAS i TERMINY:

Szkolenie może zostać zorganizowane w terminach wybranych wspólnie z zainteresowanymi.

2 dni szkoleniowe - łącznie około 15-16 h szkoleniowych.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ:

Siedziba lub inne miejsce zapewnione przez IARP.

KOSZT I ILOŚĆ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ:

Zakłada się, że szkolenia będą opłacane bezpośrednio przez Członków IARP na podstawie faktur wystawianych przez firmę szkoleniową.

Koszt 2-dniowego szkolenia:

dla 3 osób 1750 zł netto za osobę (łącznie 5250 zł netto).

dla 4 lub 5 lub 6 osób 1550 zł netto za osobę (maksymalnie łącznie 9300 zł netto).

Koszt 2-dniowego szkolenia na terenie poza województwem mazowieckim:

dla 3 osób 1900 zł netto za osobę (łącznie 5700 zł netto).

dla 4 lub 5 lub 6 osób 1650 zł netto za osobę (maksymalnie łącznie 9900 zł netto).

Ofertę przygotowano przy założeniu, że szkolenie będzie prowadzone w małych grupach.

W szkoleniu może uczestniczyć każdorazowo maksymalnie do 6 uczestników co gwarantuje możliwość indywidualnej pracy z trenerem, wykonywanie wspólnie ćwiczeń, zadawanie pytań i dyskusje.

Do cen szkoleń należy doliczyć 23% podatku VAT. Jeżeli udział w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, a jego koszt został opłacony w całości ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).

Jeśli będzie większa liczba chętnych istnieje możliwość ustalenia kilku terminów.

PROWADZĄCY:

Grzegorz Chojnacki – architekt i urbanista:

Eliza Marcisz – urbanistka w pracowni KANON, w której wykonywane są analizy, ekspertyzy i opinie dla podmiotów komercyjnych i inwestorów indywidualnych oraz projekty aktów planowania przestrzennego dla jednostek samorządu terytorialnego jak np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szkoleniowiec aplikacji w technologiach CAD, GIS oraz BIM od 2020 roku. Akredytowany Egzaminator produktu ECDL EPP GIS.

/tekst: Grzegorz Chojnacki/

/red-iarp/

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.