logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Ustala liczbę członków organów Krajowej Izby

Wybiera Prezesa i członków Krajowej Rady Izby

Wybiera przewodniczącego i członków organów Krajowej Izby, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3–5, oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Ustala zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwala jej budżet

Uchwala statut i regulaminy określające organizację organów izby i tryb ich działania

Uchwala regulamin wyborów do organów izby

Ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych opłat na rzecz izby oraz zasady ich podziału

Ustala zasady prowadzenia listy członków izby

Udziela absolutorium Krajowej Radzie Izby

Uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki zawodowej

Ustala program działania samorządu zawodowego

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.