logo
Strefa architekta - logowanie
EN

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Jest ubezpieczeniem obligatoryjnym, uprawniającym do wykonywania zawodu architekta.

Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów, które określa odpowiedzialność cywilną architektów oraz inżynierów budownictwa. Dotyczy czynności zawodowych, wykonywanych osobiście w ramach posiadanych uprawnień, a które są zdefiniowane w Prawie Budowlanym jako samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Prosimy zwrócić uwagę na:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych od 50 tys. euro (minimalna obowiązkowa) do 500 tys.
 • Dotyczy szkód zgłoszonych w okresie trwania ubezpieczenia oraz po jego wygaśnięciu, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nastąpiło w okresie trwania OC.
 • W zakresie usługa Asysty Prawnej - czyli profesjonalne porady prawne
 • Możliwość wykupienia OC Charakterystyki Energetycznej
 • Możliwość wykupienia OC Inżyniera Budownictwa

Szczegółowe informacje »

2. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC

Inwestor żąda wyższej sumy gwarancyjnej? OC nadwyżkowe indywidualne spełnia te wymagania. Produkt jest dedykowany architektom prowadzącym duże projekty i potrzebującym szerszej ochrony, której nie zapewnia OC obowiązkowe ze względu na ograniczenie wysokości sumy gwarancyjnej.

Prosimy zwrócić uwagę na:

 • Sumy gwarancyjne - od 500 tys. zł aż do 2,5 mln zł.
 • Ochrona z okresem wstecznym - pokrywa zdarzenia powstałe od 01.01.2021 r. do końca okresu ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje »

3. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej

Ubezpieczenie umożliwia realizację każdego kontraktu na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, spełniając wymagania kontrahentów.

Skuteczne rozwiązanie zarówno dla zabezpieczenia realizacji kontaktów z inwestorami prywatnymi, jak również z zamawiającymi. Spełnia warunki udziału i realizacji przy zamówieniach publicznych.

Wszechstronna ochrona, która obejmuje:

 • czyste straty finansowe,
 • rażące niedbalstwo Ubezpieczonego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • brak udziałów własnych,
 • brak klauzuli umownej (franszyzy*) – to znaczy, że w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.

* Franszyza (zwane klauzulą umowną) – postanowienie umowy ubezpieczenia przerzucające na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

UWAGA: na wniosek architekta dostosowujemy ochronę pod konkretne zadanie projektowe pracowni.
Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

 • Claims made - zgłoszenie roszczenia musi nastąpić w okresie obowiązywania polisy. Wsteczny okres ochrony od 01.01.2021 r.
 • Act committed - zgłoszenie roszczenia może nastąpić w dowolnym czasie do przedawnienia roszczeń wnikających z Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje »

5. Gwarancje ubezpieczeniowe

Zwiększają elastyczność przy pozyskiwaniu kontraktów oraz wzmacniają wiarygodność biznesową przez zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów i dotrzymania procedur.

Ułatwiona procedura otrzymania gwarancji w ramach przyznanego limitu zapewnia:

 • skrócony wniosek o przyznanie gwarancji,
 • 3 dni na przyznanie gwarancji od złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów,
 • płatność składki wyłącznie za konkretną wystawioną gwarancję,
 • stała opłata (procentowa) niezależnie od ilości branych gwarancji,
 • dowolna ilość gwarancji w ramach przyznanego limitu w okresie 1 roku,
 • odbiór gwarancji w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego właściwym dla miejsca prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje »

1. Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym. Jest popularnym rozwiązaniem wśród osób prowadzących działalność gospodarczą – gdyż gwarantuje rekompensatę utraty dochodu w przypadku czasowej niezdolności do pracy.

Prosimy zwrócić uwagę na:

 • Odszkodowanie do 5 mln zł w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
 • Rekompensata utraty dochodu do 10 tys. zł tygodniowo
 • Możliwość ubezpieczenia małżonka lub partnera życiowego oraz dzieci.

Szczegółowe informacje »

2. Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie w PZU skierowane jest do członków IARP, ich rodzin (w tym dorosłych dzieci) oraz pracowników.

 • Dostępne 3 pakiety z sumami ubezpieczenia: 150.000 - 200.000 - 300.000 zł.
 • Zakres ochrony obejmuje m. in.: uszczerbek na zdrowiu np. złamania, leczenie szpitalne np. pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie ciężkiej choroby, operacje chirurgiczne (ponad 500 operacji), świadczenie za urodzenie dziecka.

Szczegółowe informacje »

Zróżnicowany program zawierający ofertę prywatnych świadczeń medycznych 3 ubezpieczycieli. Zaletą oferty jest dostępność usług, które realizowane są nawet w 2600 placówkach na terenie całego kraju. Gwarantowany czas oczekiwania do lekarza POZ to 1 dzień, a do specjalisty maksymalnie 5 dni.

Dostępnych jest 15 pakietów w wariantach indywidualnych i rodzinnych. Zawierają różnorodny zakres świadczeń od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.

Ubezpieczenia mogą kupić osoby prywatne oraz prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje »

Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń prowadzi iExpert.pl SA

Szczegółowych informacji udziela:
Robert Popielarz
tel.: 22 646 42 42

kom.: 608 006 160
e-mail: robert.popielarz@iexpert.pl

Dane konta do płatności składki za polisy OC zawodowe Architektów:

Alior Bank SA
Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

iExpert.pl. SA
Al. Jerozolimskie 99 lok 32
02-001 Warszawa

W przypadku przelewów zagranicznych:
IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390
SWIFT-ALBPPLPW

Należy podkreślić, że podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP, lub nr Pesel.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.