logo
Strefa architekta - logowanie
EN

Tytuł Architekt IARP jest tytułem prawnie chronionym. Został zarejestrowany 10 grudnia 2012 roku w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, na rzecz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, jako słowny wspólnotowy znak towarowy o brzmieniu: Architekt IARP. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), na mocy Uchwały nr 9 IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 15 czerwca 2013 roku, Uchwały nr 15 III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z 31 maja 2014 roku, a także Uchwały nr 3 V Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP podjętej w Warszawie 1 sierpnia 2014 roku, jako Licencjodawca upoważniła Licencjobiorców – członków samorządu zawodowego Izby Architektów RP, posiadających tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta i uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń – do używania wspólnotowego znaku towarowego opisanego w § 1 ust. 1 w pełnym zakresie, tj. w klasach towarowych nr 35, 41, 42.

Tym samym IARP potwierdza, że członek Izby Architektów RP, który mam prawo do używania tego tytułu, ukończył odpowiednie wyższe studia kierunkowe w zakresie architektury, zakończone dyplomem uprawniającym do tytułu magistra inżyniera architekta. Jednocześnie prawo do tytułowania się Architektem IARP, jest równoznaczne, że członek IARP ukończył przewidzianą prawem praktykę zawodową w biurze projektowym i na budowie oraz uzyskał uprawnienia architektoniczne do projektowania poprzedzone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną Izby Architektów i wstąpił w szeregi członków Izby Architektów RP. Posiadanie tego tytułu oznacza również że jego właściciel jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej przynajmniej na sumę 50 tys Euro (lub wyższą o czym decyduje członek IARP samodzielnie) oraz musi jako członek IARP przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów.

Jest to zatem tytuł wskazujący na osobę o najwyższych możliwych w Polsce kwalifikacjach zawodowych w zakresie projektowania architektury. Jedynie Architekt IARP może być autorem dokumentacji architektoniczno-budowlanej , która jest podstawą do uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.

Jesteśmy środowiskiem nielicznym ale przez to elitarnym – według stanu na dzień 3.03.2023 r. zrzeszamy 13 670 czynnych członków ( w tym 42 % kobiet i 58% mężczyzn) . Członkowstwo w IARP upoważnia tez do wykonywania naszego zawodu w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tytuł zawodowy architekt niestety na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega ochronie prawnej. Dlatego to uszczegółowienie naszego tytułu zawodowego o drugi człon może być istotną wskazówką dla klienta co do poziomu naszych kwalifikacji zawodowych i odróżnia nas od innych architektów.

rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.