Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 04.11.2021 | Aktualizacja: 29.11.2021, 19:16:47

Otwarcie zjazdu

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Delegaci na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,

 

W związku z uchwałą nr O– 43– V – 2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zwołania i przeprowadzenia IX Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podjętą na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. t.j. poz. 1117) oraz na podstawie art. 31 zy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.),w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

uroczyście otwieram

IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP,
który będzie trwał od dziś, 4 listopada 2021 r. od godz. 9:00 do 5 listopada 2021 r. do godz. 20:00.

z wyrazami szacunku,

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP
Prezes Krajowej Rady Izby Architekto?w RP

 

 

 

Partner wydarzenia