Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 30.09.2021 | Aktualizacja: 30.09.2021, 15:58:35

Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi i Przewodniczący samorządów zawodów zaufania publicznego w dniu 27 września podpisali dokument powołujący Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Porozumienie ma być platformą, która zapewnia współpracę samorządów zawodowych w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.
Dokument został podpisany przez przedstawicieli szesnastu zawodów zaufania publicznego. W imieniu IARP porozumienie podpisała Prezes IARP Małgorzata Pilinkiewicz.
Porozumienie jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji – Prezydencji – trwającej 12 miesięcy. Prezydencję w pierwszej kadencji sprawuje Naczelna Rada Adwokacka. 

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/powolanie-ogolnopolskiego-porozumienia-samorzadow-zawodow-zaufania-publicznego/