Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 19.04.2021 | Aktualizacja: 19.04.2021, 14:50:52

Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Krajowa Rada Izby Architektów RP publikuje stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 marca 2021 r., dotyczące prawa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w całości podzielił stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP w przedmiotowym zakresie. GUNB podkreślił, że pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane i oznacza ono budowę, jak również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z powyższego wynika, że kierowanie robotami budowlanymi, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obejmuje także kierowanie budową. Tym samym, jak wskazał GUNB, osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do kierowana robotami budowlanymi bez ograniczeń może pełnić funkcję kierownika budowy.


Załączniki: