Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 01.04.2021 | Aktualizacja: 09.04.2021, 10:03:33

Podziękowania dla Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Architekci,

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w sprawozdawczych okręgowych zjazdach Izby Architektów RP. Niestety obostrzenia stanu epidemii i jej dynamicznego rozwoju, już po raz drugi nie pozwoliły na organizację zjazdów w formie stacjonarnej, umożliwiających spotkanie i bezpośrednią wymianę poglądów oraz prowadzenie dyskusji na istotne dla środowiska architektów tematy. W tych trudnych czasach epidemii wirusa SARS-CoV-2 samorząd zawodowy musi być blisko swoich członków, wspierać i pomagać, a swoją aktywność dostosować nie tylko do obostrzeń i ograniczeń epidemicznych, ale przede wszystkim potrzeb architektów. Koleżanki i Koledzy, którzy wzięli udział w zjazdach okręgowych, przyczynili się do zapewnienia sprawnej działalności izb okręgowych na kolejny, ostatni tej kadencji, rok. Pozytywne decyzje zjazdów o przyjęciu sprawozdań z działalności organów, sprawozdań finansowych oraz budżetu OIA na 2021 r. umożliwiają kontynuację pracy izby, zarówno na poziomie okręgowym, jak i krajowym.

Poniżej załączamy pełną wersję pisma Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Małgorzaty Pilinkiewicz oraz Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka skierowanego do Delegatów i Członków Okręgowych Izb Architektów RP.


Załączniki: