Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 11.02.2021 | Aktualizacja: 11.02.2021, 21:16:50

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami

W dniu 9 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił orzeczenie w sprawie przesłanek odpowiedzialności karnej z tytułu użytkowania obiektu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami. Trybunał orzekł, że przepisy, że przepis prawa budowlanego pozwalający na karanie za użytkowanie obiektu niezgodnie z przepisami jest niekonstytucyjny. W efekcie wyroku nie można karać grzywną czy więzieniem, np. za brak pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie prawne czy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie, w jakim penalizuje użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami, bez skonkretyzowania uregulowań prawnych, z naruszeniem których ustawodawca wiąże odpowiedzialność karną, jest zgodny:

- z art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP,

- z art. 7 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,

- z art. 15 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Piotr Pszczółkowski - przewodniczący, sędzia TK Jakub Stelina - sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Rafał Wojciechowski, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/11410-prawo-budowlane