Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 26.01.2021 | Aktualizacja: 11.03.2021, 14:43:14

Termin egzaminu i wysokość opłat w 2021 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):
 

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.


sesja letnia - 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

sesja zimowa - 3 grudnia 2021 r. o godz. 10.00
 

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 11 marca 2021 r., w sesji zimowej przypada na dzień 3 września 2021 r.

Do dnia 14 marca 2021r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 złotych (słownie: sześćset złotych 00/100)
    
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 900 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100). 

Od dnia 15 marca 2021r. wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynosi:

 1.  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:
  1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści  złotych i 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
  2.  art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
   1. z tytułu kwalifikowania 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
   2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
   3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt    złotych i 00/100).

Opłaty od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą 15 marca 2021r. nie ulegają zmianie.