Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.11.2020 | Aktualizacja: 25.11.2020, 08:52:53

Poradnik Prawny Architekta nr 2 - Rozporządzenie ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowanego - PUBLIKACJA .PDF

W ślad za szkoleniem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Krajowa Rada Izby Architektów RP przygotowała publikację w formie .pdf. Publikacja zawiera materiały ze szkolenia przygotowanego i poprowadzonego przez architekta IARP Grzegorza Jachyma, Członka Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynatora Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczącego Podkomisji Prawa budowlanego KRIA. 

Poradnik Prawny Architekta nr 2

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - nowe rozporządzenie.

Publikacja przedstawia krok po kroku przepisy nowego rozporządzenia ws. projektu budowlanego. W prezentacji omówiono szczegółowo wszystkie regulacje a także przedstawiono wyjaśnienia, komentarze, przykłady kart i stron tytułowych oraz metryk na rysunkach. W  wyjaśnieniach i komentarzach uwzględniono argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia.


Załączniki: