Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 13.11.2020 | Aktualizacja: 26.11.2020, 11:37:11

Poradnik Prawny Architekta nr 1 - Prawo Budowlane - najistotniejsze zmiany dla architekta - PUBLIKACJA .PDF

W ślad za szkoleniem z nowelizacji prawa budowlanego Krajowa Rada Izby Architektów RP przygotowała publikację "Poradnik Prawny Architekta, Prawo Budowlane,  najistotniejsze zmiany dla architekta" dotyczące zmian w prawie budowlanym jakie weszły w życie 19 września 2020 r.

Publikacja zawiera materiały ze szkolenia przygotowanego i poprowadzonego przez architekta IARP Grzegorza Jachyma, Członka Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów, Koordynatora Komisji prawa inwestycyjnego przy KRIA, Przewodniczącego Podkomisji Prawa budowlanego KRIA.

Poradnik Prawny Architekta nr 1

Prawo Budowlane - najistotniejsze zmiany dla architekta

Publikacja omawia najistotniejsze zmiany prawa wpływające na pracę architekta (i nie tylko) po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Wśród omawianych zagadnień znajdują się m.in. przepisy dot. odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, procedur dla obiektów niewymagających pozwolenia na budowę, nowego podziału projektu budowlanego, weryfikacji projektu przez organy, istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów, rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz przepisów przejściowych do ustawy.


Załączniki: