Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 10.06.2019 | Aktualizacja: 13.06.2019, 14:02:54

Ogłoszenie wyników VI Edycji Konkursu IARP Kształtowanie Przestrzeni "Mapa Wrażeń"

Konkurs objęty Patronatem: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Centrum Kultury, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Partner Programu: Fakro

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych (15- 19 lat):

 • Nagrodę główną - 5000 PLN dla Placówki plus nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, otrzymał Zespół uczniów reprezentujący
  Collegium Gostynalium Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Kazimierza Gostyńskiego w Lublinie
  w składzie:
  Dominika Małys, Marta Wachowska, Agata Kwiecińska, Wiktoria Banasiewicz, Marcin Wolski, Adam Chrześcijanek
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Uzasadnienie
  Nagrodę przyznano za wyjątkowy pomysł wprowadzenia gry planszowo-przestrzennej, jako sposobu, który w czytelny i przekonujący sposób w oparciu o potencjał przedstawionych miejsc kreuje mapę emocji z nimi związanych.   Praca w interesujący sposób przedstawia nowe spojrzenie na charakterystyczne miejsca otoczenia jakie opisuje. O wartości pracy stanowią również przemyślane reguły gry, wysoka jakość wykonanej makiety oraz trafny wybór opisywanych miejsc. Praca ukazuje bardzo rzetelne i świadome podejście  do tematu konkursu i sposobu jego rozwiązania.
 • Wyróżnienie - 2000 PLN dla Placówki plus nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, otrzymał Zespół uczniów reprezentujący
  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej  z Gliwic
  w składzie:
  Julia Wojnicka, Natalia Langer, Ada Woźniak, Aleksandra Polewka, Oliwia Górak
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Uzasadnienie
  Praca odpowiada na warunki konkursu zarówno w części merytorycznej jak i artystycznej. Największym atutem pracy jest oryginalny pomysł na zobrazowanie tematu konkursu „mapy wrażeń i emocji” oraz zrozumienie zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką. Mapa wrażeń to przestrzeń osiedla Gwiazda w Katowicach. Emocje – to mieszkańcy tegoż osiedla. Postaci mieszkańców umieszczone zostały na makiecie osiedla pośród budynków, ulicy, zieleni. Są różnych kolorów, w zależności od odczuwanych w danej przestrzeni emocji.
  Sama makieta osiedla Gwiazda zasługuje na wyróżnienie ze względu na wykonanie i duże walory estetyczne. Grupie udało się stworzyć za pomocą oryginalnych środków wyrazu doskonałą odpowiedź na temat konkursowy „Mapy wrażeń”.
 • Wyróżnienie - 2000 PLN dla Placówki plus nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, otrzymał Zespół uczniów reprezentujący
  Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku
  w składzie:
  Patrycja Burda, Joanna Sobocińska, Edyta Tebinka, Bogna Zając , Hanna Sobocik
  Kliknij, aby powiększyć
  Uzasadnienie
  Praca przedstawia fragment ulicy w Rybniku. Jury zwróciło uwagę na czytelną i ciekawą formę pracy. Doceniono też fakt wykonania makiety, której fotografie zostały umieszczone na planszy. Praca odpowiada na temat zadany w konkursie, opisuje pozytywne i negatywne emocje kojarzone z poszczególnymi przystankami na trasie. Podaje również propozycje polepszenia przestrzeni uwzględniając potrzeby jej różnorodnych uczestników a także odniesienia do historii związanej z nazwą ulicy.
  Powtórzenie fotografii z opisem uznano za wadę pracy, aczkolwiek nie rzutującą na jej całościowy odbiór.


W kategorii uczniów szkół podstawowych (12-15 lat):

 • Nagrodę główną - 5000 PLN dla Placówki plus nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, otrzymał Zespół uczniów. Reprezentujących
  Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
  w składzie:
  Patryk Obidowicz, Katarzyna Grzegorczyk, Kamila Kuziel, Monika Brzukała, Jan Prusak, Dacjana Ameti, Dominika Zaczyk
  Kliknij, aby powiększyć
  Uzasadnienie:
  Uczestnicy konkursu zajęli się opracowaniem fragmentu szlaku turystycznego w swoim mieście. Praca w 100% odpowiada na  problemowe zagadnienie konkursowe. W przemyślany sposób przeprowadzona została analiza stanu istniejącego, czytelnie przedstawiona w formie graficznej. Celnie zauważono, że jedno miejsce może budzić wiele nawet skrajnych emocji.Zauważono również, że poprawa przestrzeni nie może odbyć się kosztem jakiejś grupy użytkowników (np. dojeżdżających samochodami). Ponadto uczestnik konkursu zaproponował kierunek zmian, które pozwoliłyby zminimalizować negatywne skojarzenia w danym wnętrzu urbanistycznym (np. usunięcie parkingów z głównego szlaku i zlokalizowanie go na zapleczu).
  Praca bardzo estetyczna, czytelna, wyróżniająca się na tle pozostałych. Z jednej strony skromna w formie, ale przez to skupiająca się na kluczowym zagadnieniu.
 • Wyróżnienie - 2000 PLN dla Placówki plus nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, otrzymał Zespół uczniów reprezentujący
  Szkołę Podstawową 392 im. Jana Bytnara ps.Rudy z Warszawy
  w składzie:
  Wiktoria Misiak, Maria Krawczyk, Olga Wajszczyk, Weronika Puchalska, Jakub Skoczyński
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Uzasadnienie:
  Praca przedstawia fragment warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Uwagę jury zwróciło przedstawienie zagadnienia w formie makiety, ponadto makiety z efektami świetlnymi. Nastroje kojarzone z danymi zakątkami zostały przedstawione w formie kolorowych znaczników. Praca zawiera osobiste przemyślenia Autorów. Zauważono złożoność emocji towarzyszących, opisując wady i zalety danych miejsc. Praca wyróżnia się na tle pozostałych, jest starannie wykonana, pomysłowa. Zabrakło propozycji likwidacji lub minimalizacji zdiagnozowanych wad.

Jury zdecydowało się na przyznanie dodatkowych trzech NAGRÓD SPECJALNYCH:

Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
 • Nagrodę specjalną- nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, dla Zespołów reprezentujących
  Zespól Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu   
  w składzie:
  Joanna Łojas, Anna Lenart, Żaneta Łojas, Aleksandra Łapsa, Gabriela Kurpiel
  Bartłomiej Gaberek, Jakub Janczy, Albert Sączek, Daniel Skwarek, Michał Wydra, Szymon Zaremba, Patrycja Kucawiak,
  Janusz Habas, Krzysztof Kowalczyk, Marcin Martinczak, Dominika Sala, Piotr Strama, Marta Latawiec, Edyta Wójtowicz
  Jakub Duda, Kacper Gil , Mateusz Kobylarczyk, Konrad Rapacz , Mateusz Tutaj, Izabela Niemiec, Martyna Rapacz

  Uzasadnienie:
  Nagroda specjalna dla Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu za dogłębną analizę przestrzeni, wraz ze wskazaniem elementów wymagających poprawy oraz za oryginalne podejście do wizualnego przedstawienia pracy. Dodatkowy plus za proekologiczne podejście do planowanych zmian.
  Prace ze względu na zbliżoną estetykę i schemat analityczny potraktowano jako jedno wielowątkowe opracowanie.
 • Nagrodę specjalną - nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, dla Zespołów reprezentujących
  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1  w Wodzisławiu Śląskim
  w składzie:
  Agata Pytlik, Kamila Jaroch, Bartosz Knesz, Kamil Gamon, Oliwia Dubińska
  Marta Bober, Karolina Bober, Agata Kłosek, Franciszek Dzierżenga, Franciszek Tront, Andrzej Burda, Mikołaj Duda, Weronika Glenc, Szymon Hyła, Maksymilian Tront, Amelia Tront, Nadia Grabiec, Magdalena Krzyżok, Weronika Rek, Emilia Hercog

  Uzasadnienie:
  Wyróżnienie przyznano za interesującą analizę, która w malarski wręcz bajkowy sposób przedstawia swego rodzaju rewitalizację przedstawionych miejsc. Spojrzenia emocjami dziecka na najbliższe otoczenie w jakim żyje, zauważenie jego obecnych problemów a także przedstawienie ciekawych propozycji ich rozwiązania wyróżnia te projekty na tle pozostałych opracowań. Wartościowym jest także zauważenie wielu atutów istniejącej, industrialnej zabudowy i umiejętne zastosowanie rozwiązań mających na celu wprowadzenie różnych aktywności mających uatrakcyjnić prezentowane miejsca.
 • Nagrodę specjalną - nagrody rzeczowe dla Uczniów i Nauczyciela Zgłaszającego, dla Zespołu reprezentującego
  Szkołę Podstawową nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zielonej Górze
  w składzie:
  Jakub Janas, Norbert Jakiel, Kacper Warszyński, Maciej Mańczyk, Kuba Olszewski

  Uzasadnienie:
  Wyróżnienie przyznano za śmiałą/odważną propozycję interpretacji problematyki emocji. Niestandardowe potraktowanie tematu zainteresowało także oryginalnością jego przedstawienia. Prostota i czytelność podania pozwoliła zrozumieć przesłanie pracy nawet osobom nie znającym dokładnie reguł gry. Na uwagę zasługuje także uniwersalność potraktowania przestrzeni, do której odnosi się analiza tematu konkursu.

Serdecznie Gratulujemy!


Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć