Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.01.2018 | Aktualizacja: 29.08.2018, 11:28:53

Konkurs 2018

21 maja 2018 r. obradowało jury oceniające prace przysłane na konkurs dla młodzieży.
Tematem pracy konkursowej była „Książka Dobrych Praktyk Architektonicznych dla mojej szkoły”.

Galę finałową objął patronatem honorowym Narodowy Instytutu Architektury i Urbanistyki.

W tym roku Gala odbędzie się 8 czerwca o godzinie 12.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w sali  Pomnikowej. 

Partnerem Izby Architektów RP i fundatorem nagród w konkursie jest polska firma FAKRO z Nowego Sącza.

Decyzją jury w składzie: 

Przewodnicząca 
arch. Marlena Wolnik - IARP 

Członkowie
arch. Urszula Szabłowska - IARP  
Wojciech Myjak - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 zespołów z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara PS. „Rudy” 
  Al. Wojska Polskiego 1A, 01-524 Warszawa
  Zgłaszający: Paulina Godlewska
 • Publiczna Podstawowa Szkoła Katolicka im. św. Stanisława Kostki
  ul. Głogowska 92, 60-262 Poznań
  Zgłaszający: Dorota Łakoma
 • LXIV LO im. Witkacego
  ul. Elbląska 51, 01-737 Warszawa
  Zgłaszający: Jolanta Staniszewska-Bakuła
 • III LO im. św. Jana Kantego
  ul. Strzelecka 10, 60-101 Poznań
  Zgłaszający: Katarzyna Kordus
 • Miejski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 
  Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego 
  ul. Piotra Skargi 3, 38-430 Krosno
  Zgłaszający: Łukasz Zima

Naszym partnerem jest
Fakro. Dziękujemy za współpracę.


Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla młodzieży »

Opis programu »


Przyjazna szkoła wychowuje dobrych ludzi

Księga Dobrych Praktyk Architektonicznych dla mojej szkoły

Zadanie 1
Zastanówcie się, czy wszyscy: uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracyjni i rodzice czują się Waszej szkole dobrze. Czy jej przestrzeń jest wygodna? Czy łatwo się zorientować gdzie się znajdują np.: sekretariat, szatnie, toalety etc.? Którędy się idzie do sali gimnastycznej? Czy przestrzeń jest atrakcyjna estetycznie? Czy nie jest przeładowana, zaniedbana lub ciasna? Czy w szkole jest duży hałas, przed którym nie ma się gdzie schować? Czy w szkole jest bezpiecznie? Czy nie musimy się obawiać o nasze rzeczy, naszą godność, naszą nienaruszalność cielesną? Czy nauczyciele mają gdzie odpocząć na przerwie, czy mają swoje szafki, mogą sobie zrobić herbatę i zjeść drugie śniadanie, przygotować się do następnej lekcji? Czy uczniowie mają gdzie usiąść czy zjeść drugie śniadanie podczas przerwy? Czy mają dostęp do wody do picia? Czy w Waszej szkole jest możliwość wyjścia do szkolnego ogródka? Jeżeli tak, to czy korzystacie z tego przywileju? Jeżeli nie - dlaczego tak się dzieje? Czy informacja wizualna szkoły jest czytelna dla wszystkich?

Przejdźcie się po szkole i wokół niej, a następnie oceńcie miejsca, które budzą wątpliwości. Celem tego zadania nie jest krytyka, lecz określenie punktów w Waszej Księdze Dobrych Praktyk Architektonicznych dla Naszej Szkoły, dlatego zauważone słabości warto podzielić na grupy pod hasłami np.: bezpieczeństwo, estetyka, wygoda, funkcjonalność, higiena psychiczna (hałas) etc.

Zadanie 2
Zróbcie plan szkoły i zaznaczcie na nim miejsca lub elementy, które wymagają poprawy.

Zadanie 3
Zróbcie szkice proponujące rozwiązanie przynajmniej jednego problemu Waszej szkoły. Jeżeli proponujecie coś dla uczniów, zróbcie również coś dla nauczycieli. Oni spędzają w tej szkole tyle samo czasu, ile spędzacie Wy.

Zadanie 4
Stwórzcie Księgę Dobrych Praktyk Architektonicznych. Niech służy ona nie tylko Waszemu rocznikowi, czy Waszej szkole. Niech będzie wskazówką dla władz szkoły, dla Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Starannie i rozważnie wybierzcie zalecenia do Waszej Księgi.

Powodzenia! 

 

Praca grupowa, której celem jest wypracowanie rozwiązań pomagających w utożsamieniu się z miejscem, w którym przebywacie (młodzież i nauczyciele) przez znaczną część Waszego czasu. Obudzenie poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu oraz zarządzaniu dostępną przestrzenią. Nauka rozpoznawania rozwiązań funkcjonalnych, estetycznych i trwałych wraz z nabyciem umiejętności pozyskiwania zwolenników dla proponowanych lepszych rozwiązań.

Prezentacja multimedialna zawierająca 7 slajdów, na których znajdą się: 

Slajd 1: Tytuł pracy oraz krótki opis przyczyny, dla której chcieliście się zająć organizacją przestrzeni w Waszej szkole (dopuszczalne jest przedstawienie w formie graficznej)

Slajd 2: krótka charakterystyka obecnego wykorzystania przestrzeni w Waszej szkole ze wskazaniem miejsc niewykorzystanych, źle wykorzystanych oraz zagospodarowanych prawidłowo (dopuszczalne jest przedstawienie w formie graficznej)

Slajd 3: Model lub plan waszej szkoły i otoczenia pokazujący proponowane lokalizacje najważniejszych elementów niezbędnych do lepszego, w Waszej ocenie, funkcjonowania szkoły.

Slajd 4-6: Rysunki z krótkim opisem jakie zostały zastosowane rozwiązania prospołeczne (uwzględniające potrzeby uczniów oraz nauczycieli, możliwość organizowania spotkań, zajęć rekreacyjnych i artystycznych. Rysunki z krótkim opisem w jaki sposób można wykorzystać dostępną przestrzeń przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu. Wskazane będą konsultacje z architektem (koordynatorzy IARP mogą wskazać konsultanta). 

Slajd 7: Zespół projektowy. 

Uwaga! Prezentacja nie może zawierać dodatkowych elementów w postaci animacji, efektów dźwiękowych, filmów i innych efektów multimedialnych. 

Partnerem Izby Architektów RP i fundatorem nagród w konkursie jest polska firma FAKRO z Nowego Sącza

Fakro. Dziękujemy za współpracę.


Załączniki: