Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 05.07.2017 | Aktualizacja: 05.07.2017, 10:19:31

Warsztaty Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP w dniu 22 czerwca 2017 roku

W dniu 22 czerwca 2017 roku w siedzibie Izby Architektów RP w Warszawie odbyły się Warsztaty Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych IA RP z zakresu prawa autorskiego.

W Warsztatach udział wzięli zaproszeni goście:

  • Kol. arch. Leszek Horodyski  - Skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP,
  • Kol. arch. Krzysztof Ozimek  -  Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP,

Krajowy Sąd Dyscyplinarny reprezentowali:

  • Kol. arch. Krystyna Kakareko – Przewodnicząca Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP, 
  • Kol. arch. Zenon Nowacki – Wiceprzewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP, 
  • Kol. arch. Małgorzata Kruszko – Szotyńska – Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP, 

Z inicjatywy i na zaproszenie Przewodniczącej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IA RP arch. Krystyny Kakareko, wystąpienie dotyczące podstawowej problematyki, zarysu praw autorskich przygotował Radca Prawny Kujawsko–Pomorskiej Okręgowej IA RP mec. Wojciech Giżycki.

W syntetycznej formie przedstawił podstawy teoretyczne prawne, ze wskazaniem przepisów prawnych, które regulują problematykę prawa autorskiego. Pan Mecenas Wojciech Giżycki omówił przedmiot ochrony prawnoautorskiej, rodzaje praw autorskich, obrót  prawami autorskimi oraz pola eksploatacji.

Sędzia KSD kol. arch. Aleksander Furmanek przekazał zagadnienia związane z formułowaniem umów w szczególności zapisów dotyczących kwestii autorskich i innych zagadnień związanych z praktycznym aspektem obrotu tymi prawami i korzystania z tych praw.

Warsztaty ukierunkowane były na rozwiązywanie praktycznych problemów w sferze działalności zawodowej, miały na celu usystematyzowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu prawa autorskiego. Warsztaty dały możliwość wypracowywania wspólnych poglądów, pokazania sposobu w jaki pracujemy, podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Logistycznie warsztaty przygotowała Sekretarz biura Pani mgr. Paulina Józwik.