Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.04.2016 | Aktualizacja: 25.04.2016, 19:10:34

III SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD prowadzone przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO, MARZEC 2016.

W dniu 31 marca 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności zawodowej, skierowane do sędziów Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i sędziów OSD.

Szkolenie prowadził: Pan Zbigniew Kapiński, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szkolenie dotyczyło  postępowania z odpowiedzialności zawodowej. Organizatorzy szkolenia przygotowali zestaw  pytań z najczęściej spotykanymi problemami i charakterystycznymi zagadnieniami. Prowadzący omówił je, dając  informacje poparte wykładnią obowiązującego prawa i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Omówienie przygotowanych pytań dotyczyło między innymi:

  • zagadnień  związanych z właściwością określenia strony w sprawie,
  • zagadnień udziału rzecznika i autora skargi, przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, wniosków i skarg nadzoru budowlanego i jego udziału w postępowaniu, skarżącego i jego umocowanie w sprawie,
  • wysyłania informacji do GINB o ukaraniu,
  • sprawności postępowania administracyjnego, terminu wszczęcia postępowania i przedawnienia,
  • przesłuchania stron, świadków, obowiązku zeznań,
  • omyłkowego wskazania trybu zawodowego lub dyscyplinarnego we wnioskach rzecznika,
  • problemu winy: umyślna, nieumyślna, nie dołożenie należytej staranności,
  • błędnego postawionego zarzutu, niewłaściwej kwalifikacji czynu,
  • protokołu z narad niejawnych,
  • uchybień sądów okręgowych.

Podczas omawiania przez prowadzącego, przy każdym z pytań toczyła się szeroka dyskusja z przykładami kolegów z własnej praktyki. Szkolenie dało szeroki pogląd na wymienione sprawy, przybliżyło problematykę, poszerzyło wiadomości. Sędzia Sądu Apelacyjnego wskazał szereg konkretnych okoliczności faktycznych, podając sygnatury akt, dając możliwość indywidualnej pracy i nauki. Szkolenie uzmysłowiło wszystkim jak wielkie znaczenie ma merytoryczne przygotowanie w procesie podejmowania obiektywnych decyzji i rozstrzygnięć.

Szkolenia z ramienia KSD przygotowała merytorycznie Przewodnicząca KSD Krystyna Kakareko, Architekt IARP, organizacyjnie przygotowała Sekretarz KSD Pani Paulina Józwik.