Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.02.2016 | Aktualizacja: 28.02.2016, 19:32:21

II SZKOLENIE SĘDZIÓW KSD i OSD przez SĘDZIEGO SĄDU APELACYJNEGO w WARSZAWIE ZBIGNIEWA KAPIŃSKIEGO, rok 2015.

W dniu 5 listopada 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Architektów odbyło się szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej, skierowane do sędziów Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i sędziów OSD.

Szkolenie prowadził: Zbigniew Kapiński Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szkolenie dotyczyło postępowania dyscyplinarnego w II instancji oraz postępowania z odpowiedzialności zawodowej w I instancji. Prowadzący omówił charakterystyczne zagadnienia związane z problematyką postępowań dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Zebrani zapoznali się ze szczegółową wykładnią obowiązującego prawa, popartą orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych.

Drugim ważnym blokiem szkolenia było omówienie przygotowanych pytań dotyczących:

  • zagadnień  związanych z prawnym umocowaniem sądów dyscyplinarnych,
  • zagadnień  finansowania sądów dyscyplinarnych,
  • zagadnień kosztów postępowania,
  • zagadnień postępowań z wniosków nadzoru budowlanego.

Szkoleniu towarzyszyła żywa dyskusja uczestników z prelegentem, stawiano zapytania i proszono o analizę konkretnych sytuacji i problemów. Oprócz poszerzenia wiedzy, uzyskania wielu cennych informacji, szereg kolegów rozwiązało swoje własne, konkretne problemy związane z wykładnią prawa. Szkolenie potwierdziło wyjątkową potrzebę takich spotkań. Szeroka problematyka z jaką spotykają się sędziowie wymaga nieustannego poszerzania wiadomości,  informacji o wykładniach, przykładowych orzeczeniach, ciągłego kontaktu z wiedzą prawną.

Za organizację szkolenia z ramienia KSD odpowiedzialna była Przewodnicząca KSD Krystyna Kakareko, Architekt IARP. Szkolenie przygotowała Sekretarz KSD Pani Paulina Józwik.