Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 16.09.2015 | Aktualizacja: 16.09.2015, 19:43:52

Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju został przeanalizowany przez Komisję Legislacyjną IARP. W ręce Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przekazano pismo zawierające stanowisko Izby Architektów RP oraz uwagi do projektu nowelizacji ujęte w czytelną tabelę. Z dokumentem tym (z 17 kwietnia 2015 r.) zapoznano się w Ministerstwie z należną uwagą, co można wnosić z następującej po nim korespondencji pomiędzy IARP a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Z pismem przewodnim oraz tabelą uwag można się zapoznać tutaj.

Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy realizuje obowiązek analizy zasad, sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w stosowanych do kształtowania ładu przestrzennego, służy także realizacji postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

W opinii autorów projektu nowelizacji nowe rozwiązania powinny przyczynić się do efektywnego i racjonalnego gospodarowania przestrzenią. Mają zapobiegać niekontrolowanej suburbanizacji, czyli powstawaniu zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast lub poza ich granicami, jak również zabezpieczać interesy inwestorów publicznych, prywatnych oraz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycyjne. Ma się poprawić poziom partycypacji społecznej w procesie sporządzania aktów planistycznych oraz publicznej kontroli w planowaniu zagospodarowania terenu. Projektowane przepisy umożliwią, wg autorów projektu nowelizacji, realizację idei miasta zwartego, niskoemisyjnego i przyjaznego jego użytkownikom, w tym pieszym, niepełnosprawnym i rowerzystom. Oficjalny komunikat Rady Ministrów można przeczytać pod tym linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2506