Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 21.05.2015 | Aktualizacja: 21.05.2015, 11:55:31

Ustawa krajobrazowa zacznie działać 16 sierpnia 2015 r.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
Ustawa była prezydencką inicjatywą. Uroczystość podpisania odbyła się na terenie Warszawskiej Stacji Filtrów.
Bronisław Komorowski zapowiedział, że chciałby, aby kolejne lata prezydentury oznaczały położenie jeszcze mocniejszego akcentu na kwestie ładu przestrzennego i estetyki. Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP i trafił do Sejmu latem 2013 r. 24 kwietnia ostateczna wersja ustawy, po uwzględnieniu licznych poprawek senatorów, została przyjęta przez posłów.
Ustawa krajobrazowa, daje samorządom konkretne narzędzia do wywierania realnego wpływu na krajobraz. Rady gmin otrzymują możliwość uchwalania przepisów dotyczących reklamy zewnętrznej, niezależnych względem planów miejscowych, jak również nakładania stosownych opłat reklamowych za zajmowanie przestrzeni publicznej przez nośniki. Usprawniona została również kwestia egzekucji tych przepisów. Kary za nielegalne reklamy będą wynosić czterdziestokrotność opłat reklamowych i będą zależały od stawek ustalonych przez gminy. Kary w pierwszej kolejności nakładane będą na podmioty, które umieściły reklamę, a jeśli ustalenie tego będzie niemożliwe ukarani będą właściciele nieruchomości, na których znajdują się nielegalne reklamy.
Ustawa wejdzie w życie w dniu 16 sierpnia 2015 r.