Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:38:00

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie regulaminów przyjętych uchwałą nr 18

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie regulaminów przyjętych uchwałą nr 18

Warszawa, dnia 19.12.2002

STANOWISKO
Krajowej Rady Izby Architektów w sprawie Regulaminu honorarium architekta i Regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego, rekomendowanych do stosowania przez członków Izby Uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów.

Oba wymienione w tytule Regulaminy, rekomendowane do stosowania przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów, zawierają podobną problematykę merytoryczną- oba służyć mogą jako materiał pomocniczy przy analizach wysokości honorarium za usługi projektowe.

Każdy z dokumentów, jako opracowany przez inny zespół autorski, zakłada nie tylko różny sposób ustalania wysokości honorarium, ale także posługuje się innymi pojęciami, stosuje inne tabele kategorii obiektów, inne dodatki, inne wartości godziny pracy itp.

Z natury obu dokumentów wynika, że wartości honorariów wyliczone odrębnie w oparciu o każdy z nich, mogą się różnić. Fakt ten wskazuje na ich pomocniczy charakter.
Krajowa Rada Izby Architektów podkreśla, że żaden z wyżej wymienionych Regulaminów nie jest "cennikiem" w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Krajowa Rada Izby Architektów, zgodnie z treścią Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów, podjętej w Warszawie w dniu 24 listopada 2002 roku, prowadzi dalsze prace, mające na celu ujednolicenie pojęć, tabeli kategorii itp., zawartych w obu dokumentach, oraz weryfikacji tabel procentowych "Regulaminu honorarium architekta" i tabel kwotowych "Regulaminu stosowania tabel..." tak, aby wysokości honorariów ustalanych odrębnie w oparciu o każdy z nich, odpowiadały w pełni rzeczywistej wartości pracy projektowej i tym samym były maksymalnie zbliżone do siebie.

W związku z prowadzonymi pracami, Krajowa Rada zwraca się do wszystkich osób, które posługują się tu omawianymi Regulaminami, o nadsyłanie swoich uwag i spostrzeżeń.

Krajowa Rada Izby Architektów