Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 14:38:00

Uchwała nr 18

Uchwała nr 18 w sprawie Regulaminu honorarium Architekta

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów Polskich, w poczuciu odpowiedzialności za tworzenie właściwych warunków wykonywania zawodu architekta, stanowiących w istotny sposób o możliwościach architektów we współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, o czym mówi Art. 2 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) a także, realizując obowiązki, które na Izbę architektów nakłada Art. 8 pkt. 1 i 2 tej ustawy, rekomenduje do stosowania przez członków Izby:

  1. Regulamin honorarium architekta przygotowany przez KRIA, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały,
  2. Regulamin stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów oraz za udzielenie licencji na korzystanie z utworów objętych ochroną prawa autorskiego opracowany przez komisję ds. cennika i standardów, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały.

Jednocześnie Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do kontynuowania prac nad obydwoma dokumentami oraz dokonania podsumowania doświadczeń wynikających z ich stosowania i przedstawienia ich na najbliższym zjeździe Izby Architektów.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu


Załączniki: