Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 11.12.2014 | Aktualizacja: 14.12.2014, 13:52:36

VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniach 5-6 odbył się VI Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 70 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

W części otwierającej krajowy zjazd Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Arch. IARP Ryszard Gruda powitał przybyłych gości: Kazimierza Ferenca, Honorowego Prezesa Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Mariusza Ścisło, Prezesa SARP, Jacka Sztechmana, Prezesa Polskiej Izby Urbanistów, Jolantę Przygońską, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Urbanistów w Warszawie, Zbigniewa Grabowskiego, Honorowego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Jacka Trelę, Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Krzysztofa Chwaliboga, Prezesa Polskiej Rady Architektury, Wiktora Piwkowskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, oraz Delegatów na Krajowy Zjazd, Przewodniczących OIARP, przedstawicieli krajowych organów Izby Architektów RP, a także przedstawicieli firmy PZU SA - Głównego Partnera Wspierającego organizację Zjazdu.

Krótkie sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ostatnie półrocze zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP Arch. IARP Ryszarda Grudę, Skarbnik Krajowej Rady, Arch. IARP Leszek Horodyski przedstawił Zjazdowi projekt budżetu krajowych organów IARP na 2015 r.

Przedmiotem obrad VI PBKZ IARP były założenia programowe i budżetowe na rok 2015.

Delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli budżet na rok 2015.

W dalszej części pierwszego dnia VI PBKZ IARP przedstawione zostały wnioski opracowane przez zespół wydelegowany do stworzenia strategii ochrony wykonywania zawodu architekta (Arch. IARP Sławomir Żak, Arch. IARP, Piotr Fokczyński). Odbył się również wykład Roberta Popielarza, Głównego Specjalisty ds. OC i CAR/EAR, przedstawiciela IExpert nt. ubezpieczeń OC.

W drugim dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP oraz nad zgłoszonymi przez Delegatów projektami uchwał i wniosków.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały VI Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.