Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 27.08.2014 | Aktualizacja: 27.08.2014, 12:53:42

V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

W dniu 1 sierpnia odbył się V Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Około 100 delegatów zgromadziło się w salach konferencyjnych w siedzibie IARP w Warszawie, gdzie Krajowa Rada IARP zorganizowała obrady plenarne.

Przedmiotem obrad Zjazdu było dostosowanie regulacji wewnętrznych IARP do zmian wprowadzonych przez ustawę deregulacyjną. Krótkie sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za ostatnie półrocze zostało przedstawione przez Prezesa KR IARP Arch. IARP Ryszarda Grudę

W dniu zjazdu sprawnie przeprowadzono głosowania nad uchwałami rekomendowanymi przez KR IARP.

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu Izby Architektów RP była firma PZU SA.

Uchwały V Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP zostaną podane po ich opracowaniu przez biuro KR IARP na podstawie protokołów oraz zapisów zarejestrowanych podczas obrad.