Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2011 | Aktualizacja: 14.03.2011, 13:19:06

Uchwała nr 3

Uchwała nr 3 w sprawie znaku Izby Architektów

Na podstawie § 5 ust.1 i 2 Statutu Izby Architektów, uchwala się, co następuje:

§1
Nadzwyczajny Zjazd Izby Architektów zatwierdza wzór znaku Izby, którego autorem jest Pan Eryk Jankowski, architekt. Wzór graficzny jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Zasady stosowania znaku Izby określi Krajowa Rada w terminie do 15.XII.2002r; w formie regulaminu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Detko
Sekretarz Zjazdu

Paweł Kobylański
Przewodniczący Zjazdu