Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 13.04.2014 | Aktualizacja: 13.04.2014, 00:07:38

3 kwietnia 2014 r.

Pierwsza sesja Krajowej Rady IARP  po wyborach nowych przewodniczących odbyła się w środę 3 kwietnia 2014 r. Podsumowano wynik wyborów zjazdów okręgowych i pogratulowano nowym przewodniczącym. Są nimi:

 • w Lubuskiej OIARP – Paweł Kochański,
 • w Łódzkiej OIARP – Jacek Jański,
 • w Mazowieckiej OIARP – Robert Szumielewicz,
 • w Świętokrzyskiej OIARP – Maria Głowacka,
 • w Podlaskiej OIARP – Barbara Sarna,
 • w Małopolskiej OIARP – Marek Tarko.

Pozostałe okręgowe zjazdy  IARP głosami delegatów zdecydowały o reelekcji dotychczasowych przewodniczących. Są nimi:

 • w Pomorskiej – Ryszard Comber,
 • w Zachodniopomorskiej – Jan Łukaszewski,
 • w Warmińsko-Mazurskiej – Piotr Andrzejewski,
 • w Podkarpackiej – Andrzej Depa,
 • w Kujawsko-Pomorskiej – Anna Pawlicka-Zabojszcz,
 • w Opolskiej – Zbigniew Bomersbach,
 • w Dolnośląskiej – Zbigniew Maćków,
 • w Lubelskiej – Maria Balawejder-Kantor,
 • w Wielkopolskiej – Krzysztof Frąckowiak,
 • w Śląskiej – Małgorzata Pilinkiewicz.

Podczas sesji zajęto się sprawami referowanymi przez członków Rady oraz jej Gości. Łatwo dostrzec rozlewające się coraz szerzej w środowiskach architektów w całej Europie zaniepokojenie zbyt niskimi cenami projektów. Problem ten pojawił się również podczas ostatniej międzynarodowej konferencji ENACA pod koniec marca w Budapeszcie. Sformułowano tam potrzebę zorganizowania konferencji na temat cenników wspólnie z ACE (The Architects' Council of Europe). Temat cenników, który rozpala dyskusję wśród architektów w całej Europie w Polsce poruszany jest nieśmiało, chociaż członkowie IARP oczekują zdecydowanych działań izby, prowadzących do usunięcia kryterium najniższej ceny z Ustawy prawo zamówień publicznych i ochrony jakości poprzez ograniczenie lub zakazanie stosowania dumpingowych cen projektów.  

Budowany w IARP system doskonalenia zawodowego architektów już działa, a  Rada została powiadomiona o sfinalizowaniu sprawy projektu unijnego, w ramach  którego IARP będzie współorganizowała (bez zaangażowania środków finansowych) 3 konferencje w różnych miastach w Polsce oraz obejmie nadzorem merytorycznym stworzenie 20 filmów szkoleniowych. Czynione są również o przygotowania do certyfikowania trenerów i treści szkoleń. Zdaniem niektórych członków Rady można mówić o zauważalnej gotowości architektów do przyjęcia szkoleń obowiązkowych dla wszystkich członków Izby. Ten ogromny wysiłek organizacyjny będzie możliwy dzięki współpracy Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Architektów z izbami okręgowymi i współfinansowaniu szkoleń przez sponsorów. Początkowo zakłada się konieczność odbycia jednego szkolenia obowiązkowego w ciągu dwóch lat przez każdego członka IARP. 

Pozostałe zagadnienia, o których dyskutowała Rada dotyczyły spraw legislacyjnych, składek za przynależność do ACE, prośby ZAiKS o dofinansowanie wystawy oraz zapytania, które wpłynęło z Rady Małopolskiej OIARP. Zapytanie odnosiło się do wynagrodzenia sekretarza Rady na podstawie tzw. umowy menadżerskiej. Sprawą wniesionego zapytania zajęła się Krajowa Komisja Rewizyjna, która po sprawdzeniu wszystkich dokumentów dotyczących tej umowy nie znalazła żadnych nieprawidłowości. Wątpliwości związane z tym, czy pobieranie wynagrodzenia za pracę na podstawie takiej umowy jest zgodne z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekta, zgłoszone przez niektórych obecnych na spotkaniu, jednak pozostały. Żeby je ostatecznie rozwiać zdecydowano o przekazaniu sprawy do zbadania przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który jest organem właściwym do rozpatrywania takich spraw.

Rada skoncentrowała się na omówieniu tworzonych aktualnie nowych zapisów prawa (ustawy deregulacyjnej, tzw. małej nowelizacji oraz Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego), dotyczących wykonywania zawodu architekta. Nowe przepisy, w których tworzeniu i w upartym negocjowaniu ich szczegółów uczestniczy Komisja ds. Legislacji IARP, omówił obszernie Piotr Gadomski. 

Sprawy nowych zapisów w projekcie ustawy o deregulacji wyjaśnił Prezes Wojciech Gęsiak. Poprawki, za którymi Izba Architektów RP lobbowała od roku zostały wniesione i przegłosowane w sejmowych komisjach - Infrastruktury oraz Sprawiedliwości. Najważniejsza z poprawek to ta, która pozwoli architektom z ograniczonymi uprawnieniami uzyskanymi po 1994 r. wstąpić do Izby Architektów (nie do Izby Inżynierów jak do tej pory), co zapewni właściwy nadzór nad wykonywaniem przez nich zawodu architekta w zakresie korzystania z posiadanych przez nich ograniczonych uprawnień.

Powołano redaktora informacyjnego IARP oraz przyjęto regulamin procedur zamieszczania informacji na stronie internetowej IARP. Redaktor wykonuje swoją pracę społecznie i będzie pełnił swoją funkcję do końca obecnej kadencji. Regulamin przewiduje zorganizowanie biura prasowego, współpracę z portalem Warsztat Architekta i magazynem Zawód:Architekt. Redaktorem informacyjnym decyzją Krajowej Rady IARP została Urszula Szabłowska, członkini Komisji Wydawniczej IARP.


Załączniki: