Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 08.03.2011 | Aktualizacja: 08.03.2011, 21:53:45

Komunikat w zakresie ubezpieczenia OC

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Krajowa Rada  Izby Architektów RP, uprzejmie informuje, iż w dniu 2 marca 2011 r. została  podpisana nowa umowa ubezpieczeń OC Architektów, członków IARP.  

W  odróżnieniu od lat poprzednich, zmieniła się całkowicie oferta ubezpieczeniowa,  która została poszerzona o wiele ubezpieczeń dobrowolnych i z wariantowo  różnymi zakresami odpowiedzialności ubezpieczyciela (tzw. triggerami).

Zawieranie  ubezpieczeń odbywać się będzie w zupełnie nowej formule. Wraz z podpisaniem umowy,  architekci uzyskali również ofertę dobrowolnego ubezpieczania własnych pracowni  w bardzo atrakcyjnych wysokościach składek ubezpieczeniowych w stosunku do  oferty rynkowej .

Umowa dzieli  się na następujące części:

  • grupowe ubezpieczenie architektów (trigger       - "Act committed") wraz z możliwością powiększenia sumy       gwarancyjnej w oparciu o w/w trigger;
  • ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe do grupowego       ubezpieczenia (trigger - "Claims made");
  • ubezpieczenie dobrowolne od posiadania uprawnień       wykonawczych od których zależy przynależność do PIIB (łącznie z pełnymi uprawnieniami wykonawczymi - do sumy gwarancyjnej       50.000 € (trigger - "Act committed");
  • ubezpieczenie dobrowolne od wykonywania świadectw       charakterystyki energetycznej budynków - do sumy gwarancyjnej       25.000  € (trigger - "Act committed")
  • ubezpieczenie dobrowolne pracowni architektonicznych w       wariantach z zakresów ubezpieczeń ("Act committed" oraz "Claims made")
  • ubezpieczenie IARP jako samorządu zawodowego wraz z       organami IARP

Zakres  terytorialny ubezpieczeń obowiązkowych obejmuje obszar Unii Europejskiej oraz  Państw Konfederacji Szwajcarskiej. Ubezpieczenia dobrowolne w oparciu o trigger "Claims made" ograniczają się do granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto  każdy architekt przystępujący do grupowego obowiązkowego ubezpieczenia  architektów otrzyma kartę PZU SA (o ile architekt zdecyduje się na jej  posiadanie), uprawniającą do zniżek ubezpieczeniowych poza zakresem niniejszej  umowy (dom, mieszkanie, zdrowie, auto etc.. Wyłączenia - zawarte są w umowie).  Karta jest opcją dobrowolną.

Wszystkie  ubezpieczenia zawierane będą drogą internetową poprzez wewnętrzny system  informatyczny IARP. Architekci którzy nie dysponują dostępem do komputera  lub którzy z założenia nie chcą korzystać z dobrodziejstw, jakie daje im system  informatyczny IARP, będą mogli zawierać umowy ubezpieczeniowe za pośrednictwem  biur OIARP na tej samej zasadzie, jakby czynili to z poziomu własnego  komputera. W praktyce oznaczać to będzie, że pracownik biura zaloguje się  (lub przy współudziale architekta stworzy mu konto osobiste) do wewnętrznego  serwisu IARP. Na indywidualnym koncie architekta i przy jego współudziale  pracownik biura dokona wyboru właściwej formy ubezpieczenia i wręczy  architektowi druk przelewu do opłacenia na wskazane w blankiecie konto bankowe.  Po dokonaniu i zaksięgowaniu przez PZU S.A. wpłaty składki, architekci będą  mogli wydrukować sobie Certyfikaty ubezpieczenia, per analogiam, jak  zaświadczenia o przynależności do izby lub poprosić biuro OIARP o ich  wydrukowanie i przekazanie.

W chwili obecnej trwają ostatnie testy informatyczne,  które zostaną zakończone do 12 marca 2011 r..

Od dnia 14 marca br. zostanie udostępniony w  serwisie wewnętrznym IARP, system zawierania umów dla architektów. Znajdziecie  tam pełne opisy możliwych opcji ubezpieczeniowych, a system informatyczny w  przyjaznej formie umożliwi wybór najkorzystniejszych wariantów ubezpieczenia.

Informujmy, że ze względów technicznych w pierwszej  kolejności dostępne będą jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Pozostałe opcje dobrowolnych ubezpieczeń (zapisane w  umowie, która będzie dla Państwa dostępna po zalogowaniu się w systemie  wewnętrznym od 14 marca 2011 r.), będą sukcesywnie udostępniane architektom do  końca maja 2011 r. Architekci, którzy zechcą szybciej skorzystać z dogodnych  form ubezpieczeń dodatkowych, będą mogli to uczynić po przesłaniu z serwisu  wewnętrznego IARP prośby o kontakt z agencją ubezpieczeniową wskazaną w umowie  przez PZU S.A.