Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 18.02.2014 | Aktualizacja: 18.02.2014, 20:26:27

Uchwała nr O-05-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 stycznia 2009 roku

Uchwała nr O-05-II-2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonywania przez rady izb samorządu zawodowego architektów obowiązków informacyjnych wobec Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w art. 12 ust. 9, w art. 15 ust. 6, art. 99 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz § 43 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów


Załączniki: