Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.01.2015 | Aktualizacja: 08.01.2015, 17:12:39

Terminy egzaminów i wysokość opłat w 2015 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie  do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm).

  • sesja letnia – 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00
  • sesja zimowa – 11 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji letniej przypada na dzień 12 marca 2015 roku, natomiast w sesji zimowej na dzień 11 września 2015 roku.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń od 10 sierpnia 2014 r. wynoszą:

  • z tytułu kwalifikowania = 800,- zł.
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 800,- zł.
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450,- zł.

(Zgodnie z Uchwałą nr O-36-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)

Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. W tytule na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty”.