Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Regulacje dotyczące zrównoważonego budownictwa
14-06-2021, rozpoczęcie o 16:00, Warszawa - IARP/0017/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza na szkolenie: Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE. Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia. Kolejne dwa wykłady będą się skupiać nad założeniami i wytycznymi dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego - w oparciu o Certyfikat ZIELONY DOM. ----- Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/981 Link do nagrania: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ Nagranie dostępne od: 31 V 2021r. Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę. PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. TRENERZY dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: ,,Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków", w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń Redaktor naczelny czasopisma naukowego: Archives of Waste Management and Environmental Protection, organizator Letniej Sesji Naukowej z udziałem prof. Ashwaniego Gupty - Gliwice, Politechnika Śląska 2005, oranizator meetingu naukowego "Latest Developments in Waste to Energy Technologies", October 22nd, 2009 in Szczyrk, Poland - z udziałem Prof. Kunio Yoshikawy z Tokyo Institute of Technology, Japan oraz Prof. Ashwani Gupty z Univeristy of Maryland, USA. Recenzent grantów dla Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, recenzent czasopisma Applied Energy Elsevier, visiting professor/invited lectures - University of Maryland 2009, Kyoto University 2006. Wielokrotny przewodniczący sesji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (m.in. IT3, Phoenix USA 2007, SGEM 2008 etc.), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego Konferencji ,,Paliwa z odpadów" (7 edycji konferencji). Autor ponad 170 publikacji, kierownik 3 naukowych indywidualnych grantów badawczych.

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
15-06-2021, rozpoczęcie o 15:00, Gdańsk - PO/0025/War/2021

Warsztaty rozwoju kompetencji negocjacyjnych w formie: - mini wykładu, - dyskusji moderowanej - panel wymiany doświadczeń, - ćwiczeń grupowych, - ćwiczeń indywidualnych oraz - studiów przypadków.

Cykl Hydroizolacje - część III - Nie tylko hydroizolacja - co należy zrobić przed i po ,,zakręceniu kranu"
16-06-2021, rozpoczęcie o 14:00, Poznań - WP/0011/Std/2021

Poznanie metod badania wilgotności materiałów budowlanych. Diagnostyka budowli - schemat postępowania. Poznanie działań osłonowych przy renowacji zawilgoconych budynków. UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

Zakład gastronomiczny vs. catering. Rozwiązania funkcjonalne i warunki sanitarnohigieniczne w obiektach użyteczności publicznej.
17-06-2021, rozpoczęcie o 11:00, Szczecin - ZP/0016/Std/2021

Przekazanie architektom niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higienicznych i zdrowotnych w procesie projektowania obiektów żywieniowych (zakładów gastronomicznych)

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2
17-06-2021, rozpoczęcie o 17:00, Warszawa - IARP/0018/Std/2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA zaprasza na szkolenie (NOWE): Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 1/2 (2,5h): 1. Gospodarowanie wodą 2. Zdrowie i komfort użytkownika 3. Optymalizacja zużycia energii ----- Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej. Link do szkolenia: https://tinyurl.com/y63k443m __________ Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane osobowe (numer izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania uczestnictwa w szkoleniu. __________ Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/ __________ Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę. PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. TRENER dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykonawca projektu strategicznego pt: ,,Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków", w tym autorka metodyki wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

Cykl Hydroizolacje - część IV - Balkon stary lepszy od nowego? - Czyli dlaczego współczesne balkony już po kilku latach stwarzają problemy
23-06-2021, rozpoczęcie o 14:00, Poznań - WP/0012/Std/2021

Omówienie typowych balkonów występujących w budynkach wielorodzinnych. Analiza czynników wpływających na trwałość balkonów oraz analiza błędów projektowych i wykonawczych. UWAGA! - rejestracja na szkolenie do dnia 22 czerwca 2021 r. do godz. 14.00

W obronie ładu. Projektowanie jako konflikt.
24-06-2021, rozpoczęcie o 16:00, Gdańsk - PO/0027/War/2021

Szkolenie w formie warsztatów I część omawiająca definicje i rodzaje konfliktów, II część praktyczna - test reakcji na obciążającą sytuację, III część dotycząca problemów komunikacyjnych, IV część poświęcona wsparciu psychicznemu i metodom radzenia sobie z krytyką.

Negocjacje zaawansowane dla architektów - warsztaty online
29-06-2021, rozpoczęcie o 15:00, Gdańsk - PO/0026/War/2021

Warsztaty rozwoju kompetencji negocjacyjnych w formie: - mini wykładu, - dyskusji moderowanej - panel wymiany doświadczeń, - ćwiczeń grupowych, - ćwiczeń indywidualnych oraz - studiów przypadków.

Archiwum szkoleń