Izba Architektów - strona główna

SZKOLENIA Archiktektów IARP

Inwestor nie płaci - co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami.
23-09-2021, rozpoczęcie o 17:00, Gdańsk - PO/0023/Std/2021

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie architektom w jaki sposób mogą wystąpić do inwestorów i kontrahentów o wypłatę należnego im wynagrodzenia, w tym pokazać jak sporządzić wezwanie do zapłaty oraz pozew o zapłatę;

Pełne wykorzystanie potencjału marki firmy.
01-10-2021, rozpoczęcie o 14:00, Gdańsk - PO/0037/War/2021

Celem głównym szkolenia jest podniesienie świadomości w zakresie pełnego wykorzystania elementów brandingu na dwóch poziomach sprawności: - na poziomie skutecznej komunikacji osobistej z odbiorcami zewnętrznymi marki, co prowadzi do wyraźnej identyfikacji imienia i nazwiska architekta na rynku - na poziomie skutecznego wywierania wpływu na odbiorców marki firmy aby budować relacje na poziomie wartości i misji, inspirować klientów do zaangażowania i lojalności wobec marki. Celem treningu grupowego jest poznanie elementów modelu budowania marki oraz praktyczne zastosowanie wiedzy w zakresie budowania wartości marki. Uczestnicy treningu równorzędnie z pozyskiwaną wiedzą, pracują w ćwiczeniach interaktywnych nad zrozumieniem istotności marki w budowaniu przewagi rynkowej. W wyniku szkolenia usprawnią podejmowane działania na bardziej adekwatne i efektywne wewnątrz firmy oraz w relacji z klientem zewnętrznym. Zdobyta wiedza pozwoli unikać nieuświadomionych błędów w budowaniu reputacji na zewnątrz organizacji. Ważnym efektem treningu jest też doskonalenie kompetencji w zakresie działań PR marki.

Archiwum szkoleń