Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr 0-34-V-2021 Krajowej Rady Izba Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r.
19.07.2021

Uchwała nr 0-34-V-2021 Krajowej Rady Izba Architektów RP z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zgłoszenia reprezentanta Polski do pełnienia funkcji w Zarządzie ACE

Uchwała nr O-01-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-01-V-2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rekomendowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP w roku 2021.

Uchwała nr O-02-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-02-V-2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia Patronatem Honorowym Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2021 oraz Forum Designu i Architektury D&A.

Uchwała nr O-03-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-03-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia patronatem wydarzeń w ramach akcji SPORTARCHITEKT.

Uchwała nr O-04-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-04-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Plebiscytu Polska Architektura XXL.

Uchwała nr O-05-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-05-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2021.

Uchwała nr O-06-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP  z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-06-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP  z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia Patronatem POiD Building Awards 2021.

Uchwała nr O-07-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-07-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej po waloryzacji na rok 2022.

Uchwała nr O-08-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-08-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie objęcia patronatem konferencji online „II Innovation and Desing Management Conference” – Projektowanie w Płynnej Nowoczesności.

Uchwała nr O-09-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-09-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała nr O-10-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-10-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.

Uchwała nr O-11-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r.
25.02.2021

Uchwała nr O-11-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie odwołania przewodniczącego oraz powołania przewodniczącej Podkomisji Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

Uchwała nr O-12-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2021 r.
23.03.2021

Uchwała nr O-12-V-2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za postepowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Uchwała nr O-13-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10  marca 2021 r.
23.03.2021

Uchwała nr O-13-V-2021 z dnia 10  marca 2021 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem konkursu Fasada Roku 2021.

Uchwała nr O-14-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2021 r.
23.03.2021

Uchwała nr O-14-V-2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie objęcia patronatem merytorycznym Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem.

Uchwała nr O-15-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2021 r.
23.03.2021

Uchwała nr O-15-V-2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinansowanie zakupu siedziby Krajowej Izby Architektów RP.

Uchwała nr O-16-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2021 r.
23.03.2021

Uchwała nr O-16-V-2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Umowy generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów RP z dnia 2 marca 2011 r.

Uchwała nr O-17-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2021 r.
10.05.2021

Uchwała nr O-17-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2021 r. ws. przyjęcia sprawozdania finansowego KRIA

Uchwała nr O-18-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2021 r.
10.05.2021

Uchwała nr O–18–V–2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2021 r. ws. przyjecia łacznego sprawozdania finansowego IARP

Uchwała nr O-19-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r.
28.05.2021

Uchwała nr O-19-V-2021 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2021 r. ws. wygasniecia mandatu oraz przejecia obowiązków delegata

1  2