Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-21-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O-21-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. nieobsadzania mandatu członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do najbliższego Zjazdu przeprowadzonego w trybie stacjonarnym

Uchwała nr O-22-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r
25.05.2020

Uchwała nr O - 22 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zwołania i przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Uchwała nr O-23-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 23 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. odwołania zwołania Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-24-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 24 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O - 76 - V - 2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie rekomendowania Okręgowym Izbom Architektów RP Regulaminu działalności zapomogowo-pożyczkowej

Uchwała nr O-25-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 25 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zlecenia zadania Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-26-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 26 - V - 2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. zlecenia zadania Radzie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-27 -V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-27 -V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 roku ws. przyjęcia i przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Izby Architektów RP za rok 2019 

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-28-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O-017-V-2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID -19 

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-29-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany Uchwały nr 546/XXIII/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP 

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-30-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws. zmiany składu Prezydium Rady Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-31-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany uchwały nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-32-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  zmiany Uchwały nr O ? 10 ? V ? 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. (ze zm.) w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej...

Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r.
19.06.2020

Uchwała nr O-33-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 maja 2020 r. ws.  wyrażenia zgody na zawieranie porozumień pomiędzy Krajową Radą Izby Architektów RP a Radami Izb Okręgowych, dotyczących opracowywania analiz związanych z wykonywaniem zawodu architekta

Uchwała nr O-34-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-34-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia patronatem Drugiej Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design 

Uchwała nr O-35-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-35-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie objęcia patronatem 22 edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 roku oraz 29 Międzynarodowych Targów Światło 2021 oraz 19 Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2021

Uchwała nr O-36-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-36-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka zespołu do spraw BIM

Uchwała nr O-37-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-37-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji Kształcenia i Edukacji - Podkomisji Szkoleń Zawodowych

Uchwała nr O-38-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r.
13.10.2020

Uchwała nr O-38-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji Systemu Informacji Prawnej wydawnictwa CH Beck - Legalis

Uchwała nr O-39-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 października 2020 r.
10.11.2020

Uchwała nr O-39-V-2020  Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zlecenia okręgowym izbom architektów zadania w zakresie współpracy związanej z pilotażowym uruchomieniem ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych Program Operacyjny Wi...

Uchwała nr O-40-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 października 2020 r.
10.11.2020

Uchwała nr O-40-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy i zawarcie aneksu do umowy z TIME S.A.  o współpracę w zakresie wydawnictw

1  2  3