Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-01-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.(uchwała personalna)

Uchwała nr O-02-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-02-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.(uchwała personalna)

Uchwała nr O-03-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-03-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. zmiany uchwały nr O-40-II-08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (ze zm.)

Uchwała nr O-04-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-04-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. objęcia honorowym patronatem Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego Światło 2020, XXVIII Międzynarodowych Targów Elektrotechnika 2020 oraz X Wystawy Teletechnika 2020

Uchwała nr O-05-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-05-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. objęcia wspierającym patronatem Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem

Uchwała nr O-06-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-06-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. wyrażenia zgody na kontynuację w roku 2020 licencji związanych z dostępem członków Izby Architektów RP do Polskich Norm

Uchwała nr O-07-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-07-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. zwołania Konwentu Przewodniczących

Uchwała nr O-08-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-08-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. uzupełnienia składu Komisji Samorządu Zawodowego

Uchwała nr O-09-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r.
03.02.2020

Uchwała nr O-09-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 stycznia 2020 r. ws. zgody na dokonanie wpłaty na rzecz Fundacji Promocji Architektury SARP

Uchwała nr O-10-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 lutego 2020 r.
18.02.2020

Uchwała nr O-10-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów RP w przedmiocie Uchwały nr 546 /XXIII/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-11-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 lutego 2020 r.
18.02.2020

Uchwała nr O-11-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem wydarzenia infraBIM 2020 V4 Visegrad Group

Uchwała nr O-12-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-012-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. ws. działań związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP

Uchwała nr O-13-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-013-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. ws. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-14-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-014-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. ws. akceptacji treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 7 do Umowy generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów RP z dnia 2 marca 2011 r.

Uchwała nr O-15-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-015-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. ws. przyjęcia i złożenia do zatwierdzenia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2019

Uchwała nr O-16-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-016-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. czasowego zawieszenia dochodzenia składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zawieszenia dochodzenia opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epidemicznym

Uchwała nr O-17-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-017-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. przedstawienia Krajowemu Zjazdowi projektu uchwały w sprawie Funduszu Pomocy Architektom - COVID-19

Uchwała nr O-18-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-018-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. objęcia honorowym patronatem konkursu Fasada Roku 2020

Uchwała nr O-19-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r.
15.04.2020

Uchwała nr O-019-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. ws. stanowiska Krajowej Rady Izby Architektów RP w przedmiocie stanowiska nr 6 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania informacji publicznej o działalności Organów Krajowej Izb...

Uchwała nr O-20-V-2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r.
25.05.2020

Uchwała nr O - 20 - V - 2020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 kwietnia 2020 r. ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Architekta IA RP Jacka Nawrockiego - członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

1  2  3