Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-01-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie wyboru wykonawcy wyłonionego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: Wydawanie czasopisma IARP pt. "Zawód:Architekt" oraz związanego z nim serwisu internetowego wraz z prowadzeniem związanych z tym spraw w zakresie organizacyjno-finansowym.

Uchwała nr O-02-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-02-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie powołania p.o. Redaktora Naczelnego czasopisma Zawód:Architekt

Uchwała nr O-03-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-03-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie zmiany uchwały Nr O-06-V-2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-04-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-04-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie powołania Komisji kształcenia i edukacji wraz z podkomisjami

Uchwała nr O-05-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-05-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie powołania Komisji ds. Mediów i Informacji

Uchwała nr O-06-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-06-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie wyrażenia zgody na zakup internetowego dostępu On-Line do pełnotekstowego zbioru Polskich Norm

Uchwała nr O-07-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-07-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie objęcia honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2019r.

Uchwała nr O-08-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-08-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie objęcia honorowym patronatem Plebiscytu Polska Architektura XXL 2018

Uchwała nr O-09-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-09-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie objęcia honorowym patronatem obchodów 25-lecia czasopisma Architektura-murator

Uchwała nr O-10-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-10-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała nr O-11-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r.
30.01.2019

Uchwała nr O-11-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 stycznia 2019 r. Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu

Uchwała nr O-12-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-12-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała nr O-13-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-13-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie korekty budżetu Krajowej Izby Architektów na rok 2018

Uchwała nr O-14-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-14-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-15-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-15-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie powołania członka Komisji Prawa Zamówień Publicznych

Uchwała nr O-16-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-16-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania członków doraźnego zespołu przygotowawczego ds. warunków wykonywania zawodu

Uchwała nr O-17-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-17-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zwołania XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-18-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-18-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz bezpieczeństwa pożarowego Nie Igraj z Ogniem, dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków IARP w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Uchwała nr O-19-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-19-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia treści i upoważnienia do podpisania Aneksu nr 6 do Umowy generalnej grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków IZBY ARCHITEKTÓW RP, zawartej w dniu 2 marca 2011 r.

Uchwała nr O-20-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r.
12.03.2019

Uchwała nr O-20-V-2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego Światło 2019 oraz Międzynarodowych Targów Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń Elektrotechnika 2019

1  2  3  4  5