Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 stycznia 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-01-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie objęcia honorowym patronatem cyklu imprez sportowych dla architektów pod nazwą Sportarchitekt.

Uchwała nr O-02-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-02-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-62-IV-2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki rachunkowości Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r.
27.02.2018

Uchwała nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne onadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-04-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-04-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zwołania IV Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-05-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-05-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2018 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-06-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-06-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla Przewodniczących krajowych organów kolegialnych oraz zmiany uchwały nr 26-IV-2014 z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 r.
29.03.2018

Uchwała nr O-07-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji SHARE International Architecture and Engineering Forum organizowanej przez ABplus Events

Uchwała nr O-08-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-08-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia i przedstawienia Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów RP do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Architektów RP za rok 2017 oraz łącznego sprawozdania Izby Architektów RP za rok 2017

Uchwała nr O-09-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-09-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie objęcia patronatem XX edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 roku, Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 roku oraz Najlepiej Oświetloną Gminę Wiejską 2018 roku.

Uchwała nr O-10-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-10-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej I i II stopnia.

Uchwała nr O-11-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-11-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-12-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-12-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr O-13-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 r.
22.06.2018

Uchwała nr O-13-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Uchwała nr O-01-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-01-V-2018 Krajowej Rady Krajowej Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 roku w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji sekretarza Krajowej Rady

Uchwała nr O-02-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-02-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Skarbnika

Uchwała nr O-03-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-03-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Wiceprezesa

Uchwała nr O-04-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-04-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 czerwca 2018 r. w sprawie ukonstytuowania się Krajowej Rady Izby Architektów RP i powierzenia funkcji Wiceprezesa ds. Zagranicznych

Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-05-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ramowego planu pracy Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-06-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-06-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podziału czynności i obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady Izby Architektów RP w kadencji 2018-2022

Uchwała nr O-07-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r.
08.07.2018

Uchwała nr O-07-V-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Standardów Praktyki Zawodowej

1  2  3  4