Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
05.02.2017

Uchwała nr O-01-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Szerszeń-Tomalik, pracownika Krajowej Izby Architektów RP, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania w przedmiocie uznawania kwalifikacji zawodowych architekta.

Uchwała nr O-02-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
05.02.2017

Uchwała nr O-02-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2017 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-03-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
05.02.2017

Uchwała nr O-03-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie objęcia patronatem drugą edycję międzynarodowej konferencji projektowania parametrycznego - Shapes of Logic

Uchwała nr O-04-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
05.02.2017

Uchwała nr O-04-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Ogólnopolskich Regat Architektów 2017

Uchwała nr O-05-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
05.02.2017

Uchwała nr O-05-IV-2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 07-III- 2014 (zmienioną uchwałą nr O-50-IV-2014) w sprawie powołania zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów

Uchwała nr O-06-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 lutego 2017 r.
17.03.2017

Uchwała nr O-06-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zamiany instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych stanowiącej załącznik do uchwały KRIA nr 0-10-II-2-9 z dnia 1 kwietnia 2009 r. oraz uchwały KRIA 0-71-IV-2016 w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów na rok 2017.

Uchwała nr O-07-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 lutego 2017 r.
17.03.2017

Uchwała nr O-07-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zwołania XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP.

Uchwała nr O-08-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2017 r.
17.03.2017

Uchwała Nr O-08-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowanie na prawie własności dla części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Północnej 12 na działce nr 418/20 w obrębie B-47.

Uchwała nr O-09-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 marca 2017 r.
27.04.2017

Uchwała nr 0-09-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korygującego oraz ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz członka Stałej Komisji Wydawniczej pełniącego funkcję Redaktora Informacyjnego.

Uchwała nr O-10-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 marca 2017 r.
27.04.2017

Uchwała nr O-10-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2017 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-11-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 kwietnia 2017 r.
21.05.2017

Uchwała nr O-11-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-15A-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

Uchwała nr O-12-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 kwietnia 2017 r.
21.05.2017

Uchwała nr 0-12-IV-2017 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji warunków porozumienia pomiędzy Izbą Architektów RP a Stowarzyszeniem Architektów Polskich w przedmiocie przystąpienia Izby Architektów RP jako reprezentacji Polski w Radzie Architektów Europu (ACE)

Uchwała nr O-13-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-13-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Bohdanowi Krusiewiczowi

Uchwała nr O-14-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-14-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Grzegorzowi Dżusowi

Uchwała nr O-15-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-15-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Zbigniewowi Patalasowi

Uchwała nr O-16-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-16-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Antoniemu Karolowi Wolańskiemu

Uchwała nr O-17-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-17-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Alinie Czyżewskiej-Saulewicz

Uchwała nr O-18-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-18-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Reginie Kozakiewicz-Opałce

Uchwała nr O-19-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-19-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Markowi Krawczykowi

Uchwała nr O-20-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r.
11.06.2017

Uchwała nr O-20-IV-2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów arch. Przemysławowi Sakowskiemu

1  2