Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-01-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-02-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-02-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-03-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-03-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-26-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu architekta

Uchwała nr O-04-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-04-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-05-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-05-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-06-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-06-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-07-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-07-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zwołania XI Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP oraz VI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-08-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-08-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-09-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-09-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego do obliczania wysokości diet członków organów Krajowej Izby Architektów RP oraz ustalenia wysokości diety Redaktora Informacyjnego KRIA RP

Uchwała nr O-10-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 kwietnia 2016 r.
20.04.2016

Uchwała nr O-10-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-11-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 kwietnia 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-11-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Patronatu Honorowego Izby Architektów RP.

Uchwała nr O-12-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
02.08.2016

Uchwała nr O-12-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-13-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-13-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-14-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-14-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-15-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-15-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-16-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-16-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-17-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-17-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-18-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-18-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-19-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-19-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-20-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r.
28.07.2016

Uchwała nr O-20-IV-2016 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów za działalność na rzecz samorządu zawodowego architektów

1  2  3  4