Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 r.
08.02.2015

Uchwała nr O-01-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie objęcia patronatem Izby Architektów RP Ogólnopolskich Regat Architektów 2015

Uchwała nr O-02-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 r.
08.02.2015

Uchwała nr O-02-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie rekomendacji eksperta dla projektu Ekologia Konstruktywnie realizowanego przez Collegium Mazovia - Innowacyjna Szkoła Wyższa

Uchwała nr O-03-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 r.
08.02.2015

Uchwała nr O-03-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Uchwała nr O-04-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 r.
08.02.2015

Uchwała nr O-04-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Zmiany składu Rady Legislacyjnej

Uchwała nr O-05-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r.
15.03.2015

Uchwała nr O-05-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Uchwała nr O-06-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r.
15.03.2015

Uchwała nr O-06-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwołania X Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP.

Uchwała nr O-07-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r.
15.03.2015

Uchwała nr O-07-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad reprezentacji Izby Architektów RP.

Uchwała nr O-08-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r.
15.03.2015

Uchwała nr O-08-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu "Zasad wypłacania diet".

Uchwała nr O-09-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-09-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przyjętego uchwałą nr O-38-lV-2014 z dnia 16 października 2014 r. z późniejszymi zmianami

Uchwała nr O-10-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-10-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr O-55-IV-2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-11-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-11-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wysokości dziennej diety w II kwartale 2015 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-12-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-12-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu dla młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych , biorącej udział w II edycji programu edukacyjnego Izby Architektów RP pn. "Kształtowanie przestrzeni" w roku szkolnym 2014/2015

Uchwała nr O-13-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-13-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. Alicji Bojarowicz ? sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP

Uchwała nr O-14-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r.
09.04.2015

Uchwała nr O-14-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie likwidacji stanowiska Dyrektora Biura

Uchwała nr O-15-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 kwietnia 2015 r.
20.05.2015

Uchwała nr O-15-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydium KRIA do podjęcia decyzji w sprawie złożenia wniosku do TK w przedmiocie stwierdzenia niezgodności $12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U . 21994 r.,N r 89, poz. 414 ze zm.) oraz z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014, poz. 1946 t.j.)

Uchwała nr O-16-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 maja 2015 r.
20.05.2015

Uchwała nr O-16-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany składu Rady Legislacyjnej

Uchwała nr O-17-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czewca 2015 r.
16.07.2015

Uchwała nr O-17-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w III kwartale 2015 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-18-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 lipca 2015 r.
16.07.2015

Uchwała nr O-18-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. Magdaleny Kozień-Woźniak - sędziego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP

Uchwała nr O-19-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 lipca 2015 r.
16.07.2015

Uchwała nr O-19-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu arch. Mikołaja Kołacza - delegata na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP

Uchwała nr O-20-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 sierpnia 2015 r.
02.09.2015

Uchwała nr O-20-IV-2015 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zwołania VI Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

1  2  3