Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-01-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r. o zmianie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przyjętego Uchwałą nr O-34-III-2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Uchwała nr O-02-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-02-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2014 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-03-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-02-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania zespołu ekspertów do merytorycznej analiza stanu prawnego w kontekście zmiany struktury Izby Architektów RP w zakresie osobowości prawnej jej jednostek organizacyjnych

Uchwała nr O-04-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP
21.03.2014

Uchwała nr O-04-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie uchylenia uchwały Nr III/01-2014 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu organizacji zebrań obwodowych w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w 2014r.

Uchwała nr O-05-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-05-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korygującego przeliczenie diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego w 2014 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-06-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-06-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów

Uchwała nr O-07-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-07-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów

Uchwała nr O-08-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2014 r.
21.03.2014

Uchwała nr O-08-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zwołania III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-09-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 marca 2014 r
21.07.2014

Uchwała nr O-09-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie uiszczenia płatności składek na rzecz The Architects' Council of Europe (ACE) za 2013 r.

Uchwała nr O-10-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 marca 2014 r
21.07.2014

Uchwała nr O-10-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych biorącej udział w I edycji programu Izby Architektów RP pn. "Kształtowanie Przestrzeni" w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała nr O-11-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2014
21.07.2014

Uchwała nr O-11-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 marca 2014 r. o zmianie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń przyjętego Uchwałą Nr O-34-III-2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Uchwała nr O-12-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-12-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2014 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-13-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-13-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu procedury publikowania wiadomości dotyczących prac Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz ciał statutowych, komisji i zespołów powołanych przez KRIA RP

Uchwała nr O-14-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-14-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Redaktora Informacyjnego działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP oraz powołania osoby sprawującej nadzór nad jego działalnością

Uchwała nr O-15-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-15-III-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia dla członków Prezydium Krajowej Rady Izby Architektów RP do składania oświadczeń na potrzeby sprawozdań bilansowych oraz audytu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta za rok 2013 oraz podpisania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

Uchwała nr O-15A-III-2014 Krajowe Rady Izby Architektów RP z dnia 10 kwietnia 2014 r.
02.09.2014

Uchwała nr O-15A-III-2014 Krajowe Rady Izby Architektów RP z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta.

Uchwała nr O-16-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czewca 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-16-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czewca 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw dostosowania przepisów wewnętrznych Izby Architektów RP do przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.u. 2014 poz. 768)

Uchwała nr O-17-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-17-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do spraw Legislacji

Uchwała nr O-18-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-18-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu zespołu do spraw doskonalenia zawodowego architektów

Uchwała nr O-19-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 r.
21.07.2014

Uchwała nr O-19-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu procedury publikowania wiadomości dotyczących prac Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz ciał statutowych, komisji i zespołów powołanych przez KRIA RP, przyjętego uchwałą KRIA nr O-13-III-2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r.

1  2  3