Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 stycznia 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-01-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek

Uchwała nr O-02-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 stycznia 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-02-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2013 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-03-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-03-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie rozliczenia finansowania zadań wskazanych przez III Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP ze środków na wspólne przedsięwzięcia

Uchwała nr O-04-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-04-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wskaźnika korygującego przeliczenie diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego w 2013 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-05-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-05-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym firmy Vermeirn model Tracer

Uchwała nr O-06-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-06-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr O-35-III?2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć patronatem Izby Architektów RP

Uchwała nr O-07-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku
28.02.2013

Uchwała nr O-07-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie udostępnienia dokumentów Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej IARP związanych z zakupem siedziby dla potrzeb Zachodniopomorskiej OIARP oraz upoważnienia Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP do reprezentowania Izby Architektów RP w postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi Izby Architektów RP

Uchwała nr O-08-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku
15.04.2013

Uchwała nr O-08-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zwołania IX Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-09-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku
15.04.2013

Uchwała nr O-09-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-10-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku
15.04.2013

Uchwała nr O-10-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2013 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-11-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku
15.04.2013

Uchwała nr O-11-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powołania na członka Komisji Legislacyjnej

Uchwała nr O-12-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2013 r.
20.05.2013

Uchwała nr O-12-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wskaźnika korygującego przeliczenie diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego od 01 kwietnia 2013 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-13-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 kwietnia 2013 r.
20.05.2013

Uchwała nr O-13-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zobowiązania Okręgowych Rad Izby Architektów RP oraz Przewodniczących Okręgowych Rad Izby Architektów RP do doręczenia Krajowej Radzie Izby Architektów RP wszelkich wystąpień do wszystkich naczelnych oraz centralnych organów administracji rządowej w okresie 2012-2013 r. wraz z uzyskanymi odpowiedziami w tym zakresie.

Uchwała nr O-14-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-14-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-15-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-15-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie rozliczenia finansowania pilotażu wprowadzenia platformy "Warsztat Architekta" ze środków na wspólne przedsięwzięcia

Uchwała nr O-16-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-16-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie finansowania platformy "Warsztat Architekta" w 2013 roku ze środków na wspólne przedsięwzięcia

Uchwała nr O-17-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-17-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na udział w przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siedzibę Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-18-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-18-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 759/XXXVI/13 Mazowieckiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie powołania osób do zespołu eksperckiego Izby Architektów RP

Uchwała nr O-19-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2013 roku
25.06.2013

Uchwała nr O-19-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr O-36-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 września 2012 roku w sprawie Instrukcji zarządzania majątkiem trwałym w Izbie Architektów RP

Uchwała nr O-20-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 czerwca 2013 r.
05.08.2013

Uchwała nr O-20-III-2013 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały z dnia 10 listopada 2010 r. nr O-45-III-2010 w sprawie powołania przez Krajową Radę Izby Architektów RP zespołu do spraw opiniowania wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego architektów w szkołach wyższych i składania przez IA RP wniosków w tych sprawach;

1  2  3