Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-01-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 stycznia 2012 roku
28.06.2012

Uchwała nr O-01-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w I kwartale 2012 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-02-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała nr O-02-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zwołania VIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-03-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała nr O-03-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia prawa własności lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Izby Architektów RP ze spółką Stawki 2A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr O-04-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała nr O-04-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie rozliczenia finansowania zadań wskazanych przez II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP ze środków na wspólne przedsięwzięcia

Uchwała Nr O-05-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-05-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu z przeznaczeniem na potrzeby siedziby Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała Nr O-06-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-06-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu z przeznaczeniem na potrzeby siedziby Izby Architektów RP

Uchwała Nr O-07-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-07-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia ankiety dla absolwentów Wydziałów Architektury dotyczącej badania oceny systemu nauczania oraz praktyki zawodowej po studiach

Uchwała Nr O-08-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-08-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała Nr O-09-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-09-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania Konwentów Przewodniczących

Uchwała Nr O-10-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-10-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr O-42-III-2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia przez Krajową Radę Izby Architektów RP składu Rady Legislacyjnej

Uchwała Nr O-11-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-11-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w II kwartale 2012 r. dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała Nr O-12-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
28.06.2012

Uchwała Nr O-12-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przeprowadzenia badań marketingowych spółce BCMM - badania marketingowe Sp. z o.o. dla potrzeb pozyskiwania reklamodawców do czasopisma Zawód:Architekt

Uchwała Nr O-13-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-13-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę nr O-13-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania stałej komisji wydawniczej Krajowej Rady Izby Architektów RP

Uchwała Nr O-14-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-14-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała Nr O-15-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-15-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie objęcia patronatem Izby Architektów RP jesiennych Warsztatów Architektonicznych OSSA.

Uchwała Nr O-16-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-16-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej

Uchwała Nr O-17-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-17-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie dofinansowania przez Krajową Izbę Architektów RP konferencji "Proces inwestycyjno-budowlany, administracyjno-prawne wyzwania dla Ustawodawcy"

Uchwała Nr O-18-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-18-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie alokowania środków z rezerwy środków wspólnych na pokrycie wydatków związanych z nabyciem lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Izby Architektów RP

Uchwała Nr O-19-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-19-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr O-17-III-2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. dofinansowania przez Krajową Izbę Architektów RP konferencji "Proces inwestycyjno-budowlany administracyjno-prawne wyzwania dla Ustawodawcy"

Uchwała Nr O-21-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 6 kwietnia 2012 roku
29.06.2012

Uchwała Nr O-21-III-2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

1  2  3