Izba Architektów - strona główna

Uchwały KRIA » Regulacje prawne

Uchwała nr O-19-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-19-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu "Zasad wypłacania diet"

Uchwała nr O-20-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-20-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wniosku arch. Małgorzaty Włodarczyk o uchylenie uchwały nr 6 VIII Sprawozdawczego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-21-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-21-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę nr O-05-III-2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń i odznak oraz powołania Kapituły Orderów, Odznaczeń i Odznak

Uchwała nr O-22-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 maja 2011 roku
04.06.2011

Uchwała nr O-22-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała Nr O-23-II-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 maja 2011 roku
11.09.2011

Uchwała Nr O-23-II-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę nr O-22-III-2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie nadania złotej odznaki honorowej Izby Architektów RP za działalność rzecz samorządu zawodowego architektów

Uchwała nr O-24-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-24-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu "Zasad wypłacania diet"

Uchwała nr O-26-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-26-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w III kwartale 2011 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-27-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku
14.09.2011

Uchwała nr O-27-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad biurowości okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także ustalenia jednolitych wzorów podstawowych druków i formularzy

Uchwała nr O-28-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-28-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu "Zasad wypłacania diet"

Uchwała nr O-29-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-29-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczącego umorzenia spłaty nadwyżki statutowej za rok 2002 w kwocie: 12.988,50 zł

Uchwała nr O-31-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 31 sierpnia 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-31-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2011 na cele związane z organizacją konferencji EFAP 2011

Uchwała nr O-32-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-32-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zwołania III Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Uchwała nr O-33-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-33-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 r. w sprawie finansowania zadań wskazanych przez II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP ze środków na wspólne przedsięwzięcia

Uchwała nr O-34-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku
14.09.2011

Uchwała nr O-34-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy

Uchwała nr O-35-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 roku
11.09.2011

Uchwała nr O-35-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć patronatem Izby Architektów RP

Uchwała nr O-36-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 r.
05.01.2012

Uchwała nr O-36-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 roku w sprawie wysokości stawki dziennej diety w IV kwartale 2011 roku dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby

Uchwała nr O-37-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 r.
05.01.2012

Uchwała nr O-37-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia diety za czas pełnienia czynności społecznych na rzecz Izby w formie kwotowego ryczałtu miesięcznego dla członków organów Krajowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-38-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 r.
05.01.2012

Uchwała nr O-38-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 roku w sprawie udzielenia zgody na zakup nieruchomości przez Przewodniczącego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Uchwała nr O-39-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 r.
05.01.2012

Uchwała nr O-39-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 5 października 2011 roku zmieniająca uchwałę nr O-34-III-2011 z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

Uchwała nr O-40-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 października 2011 r.
05.01.2012

Uchwała nr O-40-III-2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji "Zasady składania oświadczeń woli oraz udzielania pełnomocnictw i podpisywania dokumentów w imieniu Izby Architektów RP"

1  2  3